Prisen på klimakvoter var lav i mange år før den tok seg kraftig opp i fjor. Så langt i år har den holdt seg relativt høy.
Prisen på klimakvoter var lav i mange år før den tok seg kraftig opp i fjor. Så langt i år har den holdt seg relativt høy.

Prisen på klimakvoter holder seg høy

CO2-kvoter koster nå 26,32 euro pr. tonn.

Publisert

Prisene på klimakvoter steg kraftig i fjor, fra like under 8 euro pr. tonn til nesten 25 euro pr. tonn med utslipp av klimagasser.

Så langt i år har den svingt noe, og på sitt laveste var den nede i 18,71 i februar før den tok seg opp igjen og på det meste var oppe i 27,45 €/tonn i april. I forrige måned stabiliserte også prisen seg på rundt 25 euro fatet.

Så langt i år har prisen på klimakvoter holdt seg relativt høy, og så tok den seg noe opp i april.
Så langt i år har prisen på klimakvoter holdt seg relativt høy, og så tok den seg noe opp i april.

En høy pris på klimakvoter gjør det dyrt å fortsette med forurensende aktiviteterer, og prinsippet bak klimakvotene er at de skal gjøre andre fornybare alternativer mer konkurransedyktig samtidig som de forurensende aktivitetene gradvis prises ut av markedet.

På veien mot målet gir systemet med klimakvoter imidlertid noen rare utslag. Her i Norge får vi for eksempel mesteparten av strømmen vår fra fornybare energikilder som vannkraft og vindkraft, men de norske strømprisene påvirkes likevel av prisen på kull og klimakvoter. Det er fordi vi er tilknyttet det europeiske strømnettet og således påvirkes vårt strømmarked av hva prisen er i Europa.

Enn så lenge er det fortsatt kull og CO2-kvoter som avgjør den prisen, selv om det på sikt forventes at det blir prisen på vindkraft som avgjør hvor lavt strømprisen kan settes.

Dette gjør at prisen på klimakvoter påvirker økonomien til private forbrukere, og den kan derfor oppfattes som dyr.

Samtidig er klimakvotene fortsatt billige for den norske stat. Av et totalt norsk utslipp på 52,7 millioner tonn klimagassutslipp i løpet av et år, må vi kun betale for ca en femtedel av utslippene. Det er fordi bare ca. halvparten av utslippene er innenfor såkalt kvotepliktig sektor, samtidig som Norge får omtrent 15 millioner klimakvoter gratis.

Med dagens CO2-pris på 26,32 € og en eurokurs på 9,78 kroner tilsvarer det en årlig totalkostnad litt over 2,7 milliarder kroner. Hvis vi hadde måtte betalt for alle klimagassutslippene ville det kommet på litt under 13,6 milliarder kroner.

Det er selvsagt store beløp når man snakker om milliarder kroner, men i den store sammenheng er det lite sammenlignet med for eksempel hva den norske stat tjener på olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel.

For de som eventuelt ønsker å kjøpe egne klimakvoter for å kompensere for sine egne utslipp ligger prisen på 257,41 kroner pr. tonn. En bensin- eller dieselbil med vanlig forbruk og kjørelengde vil slippe ut omtrent 1-2 tonn med CO2 i løpet av et år.