Klimakvotene på vei tilbake til gamle høyder

Prisen på klimakvoter har tatt seg kraftig opp igjen etter en kraftig nedtur i koronakrisen.

Publisert
Prisen på klimakvoter har tatt seg opp igjen etter et kraftig fall i mars.
Prisen på klimakvoter har tatt seg opp igjen etter et kraftig fall i mars.

Prisen på klimakvoter representerer prisen det koster å slippe ut ett tonn med CO2.

Ved inngangen av året kostet en klimakvote 24,28 euro per tonn, og på det høyeste i år var den oppe i 25,66 euro/tonn i februar. Så gikk den på en smell da koronaviruset slo til for fullt 12. mars, og på en uke falt den fra 23,89 euro helt ned til 15,28 euro per tonn den 18. mars.

Deretter tok den seg relativt raskt opp igjen, i hvertfall markant raskere enn oljeprisen, og allerede den 6. april var den over 20 euro per tonn igjen. Siden den gangen har den gått litt opp og ned, men fredag 5. juni var den oppe i 23,17 euro per tonn.

Det betyr at prisen på klimautslipp for alle praktiske formål er tilbake på normalnivået igjen. En pris på 23,17 euro per tonn tilsvarer en utslippskostnad på omtrent 243 norske kroner per tonn med CO2-utslipp.

En del av denne oppgangen kom imidlertid i begynnelsen av juni, og snittprisen i mai endte såvidt under 20 euro per tonn.

Klimakvoter 2020

Måned Snittpris
Januar24.42€
Februar24,13€
Mars19,83€
April20,05€
Mai19,97€
Slik har prisen for klimakvotene utviklet seg det siste tiåret. De falt kraftig etter finanskrisen, og brukte lang tid på å ta seg opp igjen.
Slik har prisen for klimakvotene utviklet seg det siste tiåret. De falt kraftig etter finanskrisen, og brukte lang tid på å ta seg opp igjen.

Prisen på klimakvoter påvirker en rekke varer og tjenester, men det påvirker ikke alle utslipp. Omtrent halvparten av klimautslippene inngår i såkalt kvotepliktige sektorer. I tillegg får staten Norge tildelt en stor mengde gratiskvoter for å dempe de internasjonale konkurranseeffektene av kostnadene opp mot andre land som ikke har innført klimakvoter.

For norsk sokkel kommer også en egen CO2-avgift på olje- og gassproduksjonen som er omtrent dobbelt så høy som selve kvoteprisen, og som også skal økes med 5 prosent hvert år fremover.

Klimakvotene påvirker blant annet strømprisen i Europa ved at den har gjort kull mye dyrere, og delvis også gass.

Hvis Norge hadde måtte kjøpt klimakvoter for alle våre 52 millioner tonn med utslipp vill det med dagens pris kostet omlag 12,6 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS