Hvis vi måtte kjøpt klimakvoter for alle utslippene våre ville det kostet hver familie litt over 8.500 kroner

I snitt har prisen for klimakvoter så langt i år ligget på 22,13 euro pr. tonn.

Publisert

Prisen på å slippe ut et tonn med CO2 eller tilsvarende klimagasser påvirker kostnadene til en rekke varer og tjenester, deriblant prisen på kull og gass. Det får igjen påvirkning på strømprisene fordi kull er en billig, men forurensende energikilde.

Selv om Norge ikke har kullkraftverk, så påvirkes de norske strømprisene også av prisen på kull og klimakvoter fordi vi er tilknyttet det europeiske strømnettet. Som en tommelfingerregel tilsvarer en CO2-pris på 20 euro/tonn ca 10 øre/kWh på strømregningen.

I fjor steg prisen på klimakvoter kraftig etter å ha ligget lavt i dvale over flere år. Da gikk den fra omtrent 7 euro/tonn til 25.

Prisen på klimakvoter steg kraftig i fjor. Så langt i år har de svingt mellom omtrent 20 og 25 euro/tonn.
Prisen på klimakvoter steg kraftig i fjor. Så langt i år har de svingt mellom omtrent 20 og 25 euro/tonn.

Så langt i år har prisen svingt mellom 18,85 euro og 25,06. I snitt har den ligget på 22,13 euro/tonn.

Slik har prisen på klimakvotene beveget seg så langt i år.
Slik har prisen på klimakvotene beveget seg så langt i år.

Tirsdag denne uken avsluttet klimakvoten dagen med en pris på 20,83 euro pr. tonn.

Norge har et totalt årlig utslipp på 52,7 millioner tonn CO2. Hvis vi måtte betalt klimakvoter for alle de utslippene ville det kostet oss ca 10,6 milliarder kroner, eller 11,2 milliarder hvis vi tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen.

Vi må imidlertid kun kjøpe klimakvoter for omtrent halvparten av våre utslipp, og vi får også omtrent 15 millioner klimakvoter gratis. Det betyr at vi kun betaler for omtrent hver femte tonn med CO2-utslipp. Norge har derfor en årlig kostnad for klimakvoter på omtrent 2,2 milliarder kroner.

Ettersom Norge har 5,3 millioner innbyggere betyr det at vi i snitt har et utslipp på rett under 10 tonn pr. innbygger. Hvis hver og en av oss hadde betalt for våre egne utslipp ville det gitt oss en årlig kostnad på 2,133,33 kroner. Det vil si at det hadde kostet 8.533 kroner for en typisk norsk familie med to voksne og to barn.

Som nevnt betaler ikke Norge for alle utslippene, og det betyr at vi i realiteten betaler 426,67 pr. person og 1.706,67 kroner pr. familie.