Strømmast. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Strømmast. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Klimakuren vil øke strømforbruket

– Omlegging til en moderne nettleie med anleggsbidrag og effekttariffer vil bidra til å holde nettkostnadene og nettleia nede.

Publisert

Dersom alle tiltakene i Klimakur 2030 gjennomføres, vil det øke strømforbruket mer enn forventet, ifølge Miljødirektoratet.

De anslår en økning på opp mot 6 terawattimer (TWh) fram mot 2030.

Årsaken er blant annet at et foreslått forbud mot bruk av fossilt brensel i ikke-kvotepliktig industri og småskalaindustri vil føre til økt forbruk av fornybar energi.

I tillegg vil blant annet nye datasentre og elektrifisering av oljeplattformer på norsk sokkel kreve mer strøm.

Dette vil innebære økt nettutbygging, ifølge Klimakur-planen. Miljødirektoratet påpeker at det kan ta tid og koste penger å bygge ut strømnettet, men frykter ikke høyere strømpriser som følge av tiltakene.

– Omlegging til en moderne nettleie med anleggsbidrag og effekttariffer vil bidra til å holde nettkostnadene og nettleia nede, skriver direktoratet i en pressemelding.

(©NTB)