SUMATRA, INDONESIA 20150415.Statsminister Erna Solberg ser på et avskoget område i regnskogen på Sumatra onsdag. Solberg er på offisielt besøk i Indonesia, hvor det norsk-indonesiske samarbeidet for å redde regnskog er et sentralt tema.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
SUMATRA, INDONESIA 20150415.Statsminister Erna Solberg ser på et avskoget område i regnskogen på Sumatra onsdag. Solberg er på offisielt besøk i Indonesia, hvor det norsk-indonesiske samarbeidet for å redde regnskog er et sentralt tema. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Riksrevisjonen: Usikker effekt av regnskogsatsingen

Publisert

Den norske satsingen på å bevare regnskog har en usikker effekt og er ikke godt nok sikret mot økonomiske misligheter, fastslår Riksrevisjonen.

Siden 2008 har Stortinget bevilget i alt 23,5 milliarder kroner til bevaring av tropisk skog i utviklingsland for å redusere utslipp av klimagasser. Riksrevisjonen har gransket bruken av regnskogsmilliardene og la tirsdag fram sin rapport.

– Det må sikres bedre kontroll med bruk og resultater av disse midlene, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss.

Å bevare de store gjenværende tropiske skogsområdene anses som avgjørende for å begrense den globale oppvarmingen. Avskoging fører i dag til store klimautslipp.

Men effekten av den norske satsingen er usikker, påpeker Riksrevisjonen. En av grunnene er at stans av hogst ett sted kan bli avløst av mer hogst et annet sted.

– Det internasjonale arbeidet for å bevare tropisk skog har ikke funnet løsninger for å håndtere disse globale utfordringene. Det er derfor usikkerhet om videre gjennomføring og om tiltakene gir varig effekt, konstaterer Foss.

I tillegg bør regjeringen gjøre mer for å følge opp risikoen for økonomiske misligheter knyttet til prosjektene i tropiske regnskogland, mener Riksrevisjonen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener Riksrevisjonen kommer med nyttige påminnelser, som vil bli fulgt opp. Men han er uenig i flere av konklusjonene, særlig når det gjelder innsatsen for å unngå korrupsjon.

(©NTB)