Oslo  20161202.Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oslo 20161202.Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Miljødirektoratet: Kvotepliktige utslipp av klimagasser går opp

Publisert

Klimagassutslippene fra de norske virksomhetene i EUs klimakvotesystem økte noe fra 2016 til 2017. Miljødirektoratet understreker at alle utslipp må ned.

– Dersom vi skal nå målet om et lavutslippssamfunn i 2050, må klimagassutslippene reduseres i alle sektorer, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Klimagassutslippene gikk opp med over 250.000 tonn, eller i overkant av 1 prosent, fra 2016 til 2017. Dette er en større prosentvis økning enn i EU, der utslippene gikk opp med om lag 0,7 prosent. Det er første gang på sju år at utslippene har økt i EU.

Klimagassutslippene fra de norske virksomhetene i kvotesystemet var totalt 25,4 millioner tonn i fjor, og utgjør cirka 50 prosent av de norske klimagassutslippene.

138 norske virksomheter innen industri, og olje og gass var omfattet av EUs kvotesystem i 2017.

Økte utslipp

Det er to oljeraffinerier som er underlagt klimakvoteordningen, Esso Slagentangen og Statoil Mongstad.

Klimagassutslippene fra disse oljeraffineriene økte kraftig fra 2016 til 2017, fra 1,7 til 2,7 millioner tonn, viser de foreløpige tallene.

Ferrolegeringsindustrien er den nest største bransjen i Norge, etter olje- og gass. Klimagassutslippene fra denne industrien økte i fjor med 5 prosent. Dette følger etter en økning på 3 prosent fra 2015 til 2016.

Det rapporteres også om økte utslipp fra sementproduksjonen.

Nedstengning

Klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel gikk ned med 2 prosent fra 2016 til 2017 og var på cirka 12,2 millioner.

Nedgangen i klimagassutslipp i fjor skyldes blant annet vedlikehold på Njord-plattformen, nedstengning av felt som Volve og Varg og ulike driftsmessige forhold på noen felt. Samtidig økte utslippene fra en del felt i oppstartsfasen og på grunn av driftsmessige forhold.

Luftfart

Seks luftfartsoperatører rapporterer sine klimagassutslipp til Miljødirektoratet. Av disse er Norwegian den klart største. SAS rapporterer til svenske miljømyndigheter. De kvotepliktige klimagassutslippene fra luftfart som blir rapportert til Norge fortsetter ned med cirka 11 prosent fra 2016 til 2017.

Norwegian og Widerøe har begge hatt en nedgang i rapporterte utslipp i 2017 sammenlignet med året før. Nedgangen i utslipp hos Norwegian, som utgjør mesteparten av reduksjonen, skyldes imidlertid trolig at de har endret rutetilbudet sitt internt i EU/EØS-området, for eksempel kuttet i rutene i og til/fra Danmark, skriver Miljødirektoratet

(©NTB)