Oslo  20171031.Klima og miljøminister Vidar Helgesen (H) orienterer om klimaforhandlingene i Bonn (COP23).Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Oslo 20171031.Klima og miljøminister Vidar Helgesen (H) orienterer om klimaforhandlingene i Bonn (COP23).Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Klimaframdriften ikke på topp i Bonn

Publisert

Klimaminister Vidar Helgesen (H) erkjenner at framdriften ikke er helt på topp i Bonn.

Den såkalte høynivådelen av klimakonferansen ble innledet onsdag ettermiddag, to dager før toppmøtet avsluttes. Helgesen sporer framgang, men ikke på alle områder.

– Hvis Parisavtalen skal bli en realitet, så må landene bli enige om et regelverk og et system for måling og rapportering. Her er det gjort visse framskritt, sier Helgesen.

Mye gjenstår

Også når det gjelder urfolks rett til å delta i klimaforhandlingene har diskusjonene gått framover, ifølge Helgesen.

– Men det er langt mindre framgang å spore i spørsmål om finansiering og utslippsreduksjoner, sier han.

Helgesen vil torsdag holde et innlegg under konferansen, der han redegjør for norske posisjoner.

– Fleksibilitet

Når det gjelder finansiering, er Norges holdning klar:

– Vi skal innfri forpliktelsene i Parisavtalen. Samtidig ønsker vi et felles regelverk for alle land, med en viss fleksibilitet for utviklingsland, sier Helgesen.

Her er det uenighet på Bonn-konferansen, der særlig de store utviklingslandene vil tilbake til ordningen som fantes før Parisavtalen, da det var ulike regler for ulike kategorier av land.

Viktigere neste år

Gjennomføringen av Parisavtalen er hovedtemaet under klimakonferansen i Bonn. Avtalen, som ble undertegnet av 196 land for to år siden, er under press fordi president Donald Trump har besluttet å trekke USA fra avtalen.

På forhånd la ikke Helgesen lista altfor høyt når det gjaldt egne forventninger.

– Bonn-møtet skal legge forholdene til rette for at 2018-møtet blir en suksess. Det er da de store beslutningene skal tas. Det viktigste nå blir å sørge for at klimaforhandlingene ikke går av sporet, sa han før avreisen til Tyskland.

(©NTB)