Ås  20161227.Statens vegvesen jobber med å fjerne et skilt som blåste ned over E18 ved Vinterbro som følge av ekstremværet Urd.Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix
Ås 20161227.Statens vegvesen jobber med å fjerne et skilt som blåste ned over E18 ved Vinterbro som følge av ekstremværet Urd.Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Klimaendringene gir oss mer og sterkere vind

Publisert

Klimaendringene gir oss mer og sterkere vind, viser en fersk forskningsrapport.

Hittil har forskere ikke kunnet påvise at mer og sterkere vind også er en konsekvens av varmere klima, man har bare sett en klar kobling til mer nedbør. En ny studie utført ved Bjerknessenteret i Bergen er blant de første studiene som klart indikerer en klar sammenheng også til økt vind.

Sterkere vind

– Den nye studien viser en klar indikasjon på at de globale klimaendringene også fører til sterkere vind knyttet til de aller sterkeste frontene. Vi ser en tydelig trend som er knyttet til varmere klima, men det trengs mer forskning for å påvise en sikker sammenheng, sier professor i meteorologi Nils Gunnar Kvamstø, som er instituttleder for Geofysikk institutt ved Bjerknessenteret.

Det kan også være en langsom variasjon som er forbigående, understreker han.

Hovedgrunnen til at man ikke tidligere har kunnet påvise at vinden har økt, er at man har et ujevnt målenett. Man har rett og slett ikke vindmålere som kan fange opp alle episodene, for eksempel til havs. Konsekvensen har vært mangel på systematisk datamateriale om vind.

Ny metodevind

Nå har forsker Sebastian Schemm, sammen med kolleger fra Universitetet i Bern og ETH Zürich tatt i bruk en ny metode, der de analyserer værfrontene over Europa sommer og høst.

– Overraskende nok har ikke meteorologer en enkelt definisjon av en front. I vår studie har vi tatt utgangspunkt i metoder som hjelper oss til å tegne opp en front ved bakken, forteller Schemm.

Schemm og kollegaene hans har klart å identifisere endringer i de ekstreme frontene og har da etterpå kunnet påvise at varmere klima ikke bare gir økt nedbør, men også mer vind.

Så gjenstår det flere studier før det med sikkerhet kan fastslås en årsakssammenheng mellom menneskeskapte klimaendringer og mer vind.

(©NTB)