Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Man kan ikke forlange av ungdom at de skal forstå hele energisystemet

NTNU-professor Johan Hustad mener det blir feil å kreve at ungdommen skjønner hele energiproblematikken.

Publisert

Når enerWE tar en prat med Hustad i en av pausene på konferansen spør vi NTNU professoren om hva han tenker rundt dette.

- Det er ikke slik at ungdommen ikke har forstått noen ting. De har faktisk gjort hjemmeleksen, og de tenker på klimaet, sier Hustad.

Samtidig uttrykker han forståelse for at en toppleder i et oljeselskap kan velge å påpeke behovet for mer kunnskap om hvordan alt henger sammen. Han mener imidlertid at det blir feil å bruke det som et argument mot at ungdommen skal engasjere seg i klimaspørsmålet gjennom for eksempel å streike.

- De har ikke den kunnskapen, og man kan ikke forlange av ungdom at de skal forstå hele energisystemet når de voksne politikerene krangler om de samme tingene, sier Hustad til enerWE.

Hustad viser til at det også skorter ganske mye på forståelsen rundt dette hos politikerne, og mener det er bedre å se på elevenes klimastreiker som et godt utgangspunkt for det som kan bli en god samfunnsdebatt der flere får økt kunnskap om både klimaproblemet og hvordan alt henger sammen i energisystemet.

- Jeg tror ikke man skal gå ut og arrestere ungdommen for at de ikke forstår hele situasjonen. De ser hva som skjer og de reagerer på det. Det er en naturlig og god refleks, sier Hustad.

Han mener også at selv om streiken rettes mot skolegangen, så er klimastreikene et stort pluss for alle som jobber med og er engasjert i utdanningssektoren.

- Det finnes ikke noe bedre rekrutteringsgrunnlag for utdanning enn at ungdom engasjerer seg, sier Hustad.

Les også: