- Det er klimatiltakene som utgjør de store spørsmålene

Professor Knut Einar Rosendahl er utnevnt som ny leder av det tekniske beregningsutvalget for klimaet.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen meldte tirsdag denne uken at de har videreført det tekniske beregningsutvalget (TBU) for klima for en ny periode på tre år.

Dette utvalget har som oppgave å bidra til ny kunnskap og nye metoder for tiltaks- og virkemiddelsanaluser innen klimafeltet.

I mandatet poengteres det at arbeidet må ses i sammenheng med det andre arbeidet som gjøres i klimaarbeidet, og at det er nødvendig med vurderinger av utslippseffektene og de samfunnsøkonomiske kostnadene ved ulike typer tiltak for å redusere utslippene.

Det presiseres samtidig at utvalget ikke selv skal jobbe med klimatilpassing eller det vitenskapelige grunnlaget for global oppvarming.

Teknisk beregningsutvalg for klima skal gjøre følgende:

 • Foreslå metoder for bereging av klimaeffekt i statsbudsjettet
 • Peke ut områder der det er særlig behov for kunnskapsutvikling innen tiltaks- og virkemiddelsanaluser
 • Gi råd om forbedringer i tiltaks- og virkemiddelsanalysene
 • Gjøre rede for hovedutfordringene med dagens metodevalg, og gi innspill til langsiktig modellutvikling.

Som en del av videreføringen har professor Knut Einar Rosendahl fra NMBU blitt utnevnt som ny leder. Han tar over etter Jørn Rattsø som ledet utvalget de første to årene.

enerWE tok en prat med professor Rosendahl for å høre hvorfor han mener at dette beregningsutvalget er så viktig.

Det er viktig å ha gode metoder for å regne på effektene

Knut Einar Rosendahl

- Norge skal reduserte utslippene ganske mye fremover. Da er det viktig å vite hva som skal til for å få ned utslippene, og det er viktig å ha gode metoder for å regne på effektene, sier Rosendahl.

Han presiserer imidlertid at det ikke er utvalget som skal lage modellene.

- Vi skal ikke gjøre noen beregninger selv. Vi skal vurdere modellene og metodene som brukes, sier Rosendahl.

Professor Knut Einar Rosendahl er utnevnt som ny leder av teknisk beregningsutvalg for klimaet.
Professor Knut Einar Rosendahl er utnevnt som ny leder av teknisk beregningsutvalg for klimaet.

Han forklarer at det for eksempel kan skje gjennom å invitere ekspertene som står bak utviklingen av de forskjellige modellene til å forklare hvordan de fungerer, hva de tar hensyn til og til å svare på spørsmål om hvordan de er i stand til å håndtere forskjellige utfordringer. Samtidig presiserer Rosendahl at dette på ingen måte er for å finne feil.

Vår jobb er å peke på hvor de kan bli bedre

- Ingen modeller er perfekte, og alle har svakheter. Vår jobb er å peke på hvor de kan bli bedre, sier Rosendahl.

Utvalget skal også vurdere om det er områder der det rett og slett mangler gode modeller, og eventuelt foreslå at det gjøres et arbeid for å dekke opp slike tomrom.

Og det er ikke bare snakk om å se på utslippene.

- Det går ikke bare på utslippseffekter, men også kostnader av klimapolitikken, sier Rosendahl.

Dette blir trolig bare viktigere og viktigere i årene fremover.

Det er stor enighet politisk om at man skal nå målene, men det er noe uenighet om hvor fort vi skal gå frem og hvordan

- Det er stor enighet politisk om at man skal nå målene, men det er noe uenighet om hvor fort vi skal gå frem og hvordan. Det er klimatiltakene som utgjør de store spørsmålene, sier Rosendahl.

Det nye utvalget består nå av:

 • Professor Knut Einar Rosendahl (leder), Nordre Follo
 • Forskningsleder Anne Madslien, Oslo
 • Forskningsleder Taran Fæhn, Oslo
 • Forskningsleder Steffen Kallbekken, Oslo
 • Professor Erik Øiolf Sørensen, Bergen
 • Professor Mette Helene Bjørndal, Alver
 • Professor Asgeir Tomasgard, Trondheim

Les hele mandatet til teknisk beregningsutvalg på regjeringen.no.

Powered by Labrador CMS