- Visjonen om nullutslipp i 2050 er innenfor rekkevidde

- Energien vil nesten utelukkende komme fra vind- og solkraft med noe som tilsvarer en tidobling av volumet fra i dag.

Publisert Sist oppdatert

Statnett skriver i en pressemelding at det nå pågår en radikal omstilling av energisystemet i Europa, og at elektrifiseringen skjer veldig raskt.

Veien mot nullutslippssamfunnet vil kreve større grad av koordinering på tvers av landegrenser og nettnivå

Håkon Borgen

- Vi mener visjonen om nullutslipp i 2050 er innenfor rekkevidde. Veien mot nullutslippssamfunnet vil kreve større grad av koordinering på tvers av landegrenser og nettnivå, sier konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen.

Statnett viser til innstramming i klimapolitikk, teknologi, økonomi og klimakrisen, og mener at alt dette drar i retning av massiv elektrifisering av hele Europa.

- Vi tror nå at kraftforbruket i hele Europa vil øke. Energien vil nesten utelukkende komme fra vind- og solkraft med noe som tilsvarer en tidobling av volumet fra i dag. Tilpasning av forbruk til produksjonen og lagring vil gjøre at systemet henger sammen, sier Borgen.

Statnett forventer at havvind blir en sentral del av løsningen, og de viser til at det foregår et omfattende arbeid i Europa for å finne gode løsninger for å transportere offshore kraftproduksjon til land og binde land sammen.

- For Statnett er det viktig å understreke at nettet på land og til havs er ett sammenhengende kraftsystem. Planer om utbygging av havvind i Nordsjøen må sees i sammenheng for å sikre en helhetlig nettutvikling, sier Borgen.

Statnett forventer 40-50 prosent vekst i strømforbruket fram mot 2050 i Norden, men det kan bli mye mer. Elektrifisering, inkludert hydrogen via elektrolyse, står sentralt. Datasentre, batteriproduksjon og generell industrivekst kommer i tillegg.

Vi forventer stor vekst i vindkraft i Norden

Håkon Borgen

– Det blir viktig at forbruksøkning balanseres av økt produksjon. Vi forventer derfor stor vekst i vindkraft i Norden, forklarer Borgen.

Det betyr at uregulerbar produksjon dominerer på sikt, men vil balanseres fordi mye av forbruksveksten vil bestå av fleksible kunder.

Mandag 26. oktober presenterer Statnett sin nye langsiktige markedsanalyse for 2020-2050.

Powered by Labrador CMS