Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Statkraft forventer 8 ganger mer vindkraft og 30 ganger mer solkraft frem mot 2050

Statkraft la frem sin lavutslippsscenario på Arendalsuka i dag.

Publisert Sist oppdatert

På Arendalsuke la Statkraft i dag frem sin nye lavutslippsprognose. Det er en årlig analyse der det statseide kraftselskapets analytikere ser på de globale energitrendene og norske muligheter i et energimarked som utvikler seg raskt.

Scenarioet tar utgangspunkt i kjente teknologier og forutsetter det Statkraft beskriver som en optimistisk-realsistisk videreføring av dagens trender innen fornybar og grønn teknologi. Det betyr at Statkraft anser dette som fullt mulig, men at utviklingen kan bremses av for eksempel politiske beslutninger.

I analysen kommer Statkraft blant annet frem til at verden i 2050 i lavutslippsscenarioet vil ha:

  • 30 ganger mer solkraft enn i dag
  • Vindkraft vil dekke 30 % av kraftproduksjonen
  • 8 ganger mer vindkraft enn i dag
  • Solkraft vil dekke 40 % av kraftproduksjonen
  • Dobbelt så stort elektrisitetsbehov som i dag
  • 43 % lavere oljeetterspørsel
  • 20 ganger større strømforbruk innen transport
  • 44 % lavere klimagassutslipp
  • Olje passerer kull som største utslippskilde i 2040
  • Gass passerer olje som største utslippskilde i 2045

I rapporten skriver Statkraft at de forventer en gjennomsnittlig økning av produksjon og forbruk av primærenergi på 0,3 prosent per år. Energieffektivisering trekker veksten ned, mens befolkningsvekst og velstandsutvikling trekker energietterspørselen opp.

Når det gjelder vindkraft påpeker Statkraft at kostnadene har falt mye, og at det nå er billigere å bygge ut ny vindkraft enn å bygge nye kull- eller gasskraftverk. Teknologien har også forbedre seg kraftig, noe som gir bedre levetid og større ytelse fra hver vindturbin.

Statkraft legger nå til grunn at et vindkraftverk har en levetid på 25 år, og at en ny turbin vil bli ca tre ganger så produktiv som en eldre vindturbin når den erstattes. De tror også at det blir mindre konflikter når nye vindturbiner erstatter gamle turbiner, ettersom arealet da allerede er tatt i bruk.

Det er vindkraft som får mest oppmerksomhet her i Norge, men på verdensbasis er det solenergi som forventes å få den største veksten. Statkraft påpeker i rapporten at solkraften er enklere, og dermed billigere å bygge ut, samt at den ikke vil kreve like mye areal.

Statkraft er et kraftselskap med fokus på fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og solenergi, og de er svært optimistiske på vegne av energikildene de er involvert i. Olje og gass, derimot, er de ikke særlig optimistisk på vegne av.

Selskapet forventer at etterspørselen etter olje tar seg litt opp og holder seg på dagens nivå det neste tiåret for så å falle kraftig, jevnt og trutt frem mot 2050. For gassen forventer de en økning i årene fremover, men at det blir en liten nedgang fra og med 2035-2040.

Her kan du laste ned og lese Statkrafts Lavutslippsscenario for 2019.

Powered by Labrador CMS