Sintef tar jordprøver på Svalbard
Sintef tar jordprøver på Svalbard

– Klimadataene viser at temperaturene vil fortsette å stige på Svalbard

Sintef har målt rekordhøye verdier for temperatur og nedbør på Svalbard.

Publisert

Sintef skriver i en pressemelding at klimadataopptak på Svalbard viser rekordmålinger for de siste par årene, både når det gjelder temperatur og nedbør. De peker på at disse klimaendringene utgjør en alvorlig trussel mot eksisterende infrastruktur, og vil innebære ytterligere utfordringer for nye utbygginger.

Klimatilpasning av eksisterende og fremtidig infrastruktur er derfor høyst nødvendig. Studien "Impact of changing climate on infrastructure in Longyearbyen: Case study of pile foundations on slope terrain" har som mål å bidra til dette arbeidet.

– Studien ble utført med mål om å opprettholde funksjonaliteten til eksisterende bygninger og gi verdifull prosjekteringskunnskap for riktig vurdering av klimaendringer i utforming av ny infrastruktur i Longyearbyen på Svalbard, sier SINTEF-forsker Anatoly Sinitsyn.

Forskerne har blant annet funnet ut at det er nødvendig å ta hensyn til virkningene av solifluksjonsprosessen (langsom nedadgående strømning av øvre – tinte om sommeren – jordlag av permafrost) i utformingen av fundamenter i skrånende terreng. Stor helning i terrenget påvirker sidekapasiteten til pelene, sammenlignet med flatt terreng.

Temperaturendringer i grunnen er beregnet ut fra antatte klimaendringer. Beregnet temperatur er brukt for å vurdere stabiliteten av representative skråninger.

– Klimadataene viser at temperaturene vil fortsette å stige på Svalbard. Basert på analytiske og numeriske studier utført for de prosjekterte temperaturdataene, vil tykkelsen på det aktive laget øke opp til to meter eller mer, avhengig av de termiske egenskapene til sedimenter i skråningen, sier Sinitsyn.

Temperaturøkningen resulterer også i oppvarming av permafrost under det aktive laget. Skråningenes stabilitet og bæreevnen til eksisterende infrastrukturfundamenter forventes å bli betydelig påvirket av disse endringene.

Powered by Labrador CMS