Miljø og klima er en av tre bærebjelker i det nye partiet Sentrum's politiske prosjekt.
Miljø og klima er en av tre bærebjelker i det nye partiet Sentrum's politiske prosjekt.

- Vi må sette punktum for fossilalderen

Den nye partiet Sentrum er tydelige på at Norge skal slutte med både olje og gass, og at det skal skje fort.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag kveld ble det kjent at tidligere KrF-politikere og tidligere Ap-byråd Geir Lippestad starter et nytt politisk parti. Det har fått navnet Sentrum, og de har satt seg som mål å komme inn på Stortinget i valget neste år.

En kjapp titt på partiets politiske prosjekt viser at dette er et sentrumsorientert parti som henter mye fra KrF og fra miljøpartiene. Samtidig er det et internasjonalt orientert parti.

- Vi legger FNs bærekraftsmål og menneskerettserklæringen til grunn for utforming av all politikk, skriver partiet i plattformen de vedtok på sitt stiftelsesmøte.

Der trekker partiet spesielt frem disse punktene:

  • Mangfold og likeverd
  • Fellesskap og sosial rettferdighet
  • Klima og miljø

Når det gjelder sistnevnte punkt er partiet Sentrum veldig tydelige på at de vil ha en rask styrt avvikling av norsk olje- og gassvirksomhet. De anerkjenner at Norge har tjent mye på olje og gass, og de mener det har gitt oss økonomi, teknologimiljøer og arbeidskraft til å kunne lede an i overgangen til fornybar energi.

Det må planlegges for en styrt og gradvis avvikling av olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel gjennom en 15 års periode

- Det må planlegges for en styrt og gradvis avvikling av olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel gjennom en 15 års periode. Etter dette skal det ikke utvinnes olje eller gass på norsk sokkel, skriver partiet.

Her skiller ikke partiet mellom olje og gass, men mener begge deler bør avvikles så snart som mulig. Samtidig anerkjenner partiet at det fortsatt vil være behov for olje og gass i verden, men de mener det er så skadelig for verden at også verdens forbruk snarest må avsluttes.

For Sentrum er det viktig å samarbeide med andre land, og i tillegg til FN er de veldig opptatt av å samarbeide med EU.

Vi vil verne om EØS-avtalen og styrke internasjonalt samarbeid for å løse krisene vi står i.

- Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å løse framtidens utfordringer i verden og her hjemme. Vi vil verne om EØS-avtalen og styrke internasjonalt samarbeid for å løse krisene vi står i.

Når det gjelder fremtidig industriutvikling ser partiet for seg at det vil skje innen fornybare og klimavennlige satsinger der staten forventes å spille en stor rolle.

- Norge må plukke ut klima- og miljøvennlige industriområder som verden vil etterspørre i årene som kommer, skriver partiet.

For partiet mener det haster, og at verden ikke har noe valg.

Klimakrisen vi står i truer med å utslette menneskenes eksistensgrunnlag

- Planeten vår er preget av klimaendringer, artsutryddelse og ødeleggelse av økosystemer. Klimakrisen vi står i truer med å utslette menneskenes eksistensgrunnlag, skriver partiet.

Her kan du laste ned og lese partiets Sentrum´s politiske plattform som ble vedtatt på stiftelsesmøtet.