Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Klimaendringene har økt den norske vannkraften med 3,5 TWh

Og mer skal det bli fremover, ifølge NVE's anslag for fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Norge har et kraftsystem som skiller seg vesentlig fra både våre nærmeste naboland og fra andre europeiske land med at vi er tilnærmet 100 prosent forsynt med fornybar energi. Mesteparten av dette kommer fra vannkraft, og vi er så heldig at omtrent tre fjerdedeler av vår vannkraft er magasinert. Det betyr at vi kan regulere strømproduksjonen opp eller ned for å følge strømforrbuket og dermed strømetterspørselen.

Samtidig må det påpekes at vannkraften ikke er en utømmelig energikilde. Det må være vann nok i vannmagasinene, og fyllingsgraden svinger veldig fra uke til uke. Det er derfor et parameter som hele bransjen følger tett med på.

I sin nye langsiktige analyse av kraftmarkedet har NVE kommet frem til at selv om man tar høyde for de årlige og sesongmessige variasjonene, så har tilsiget til vannmagasinene økt.

- Ut fra observert historisk tilsig ser vi at det allerede de siste tiårene har blitt en økning i vannkraftproduksjon i forhold til tidligere, som følge av økt tilsig til kraftverkene, skriver NVE.

De legger til grunn at det årlige tilsiget har økt med hele 3,5 TWh som ikke kan tilskrives oppgraderinger eller utbygginger.

- Hvor stor del av økningen i tilsig som skyldes klimaendringer, og hvor stor del som skyldes naturlige variasjoner, er ikke mulig å fastslå ut fra en så kort periode, men det er svært sannsynlig en kombinasjon av disse to, skriver NVE.

Tilsig til vannmagasinene kommer i form av snø som smelter og i form av regn.

I tillegg til å følge med på værvarselet brukes det også mye tid på å sjekke snødybder og snømengder for å regne ut størrelsen på det som gjerne kalles snølageret. Dette er snøen som kan forventes å smelte og ende opp i vannmagasinene.

Dersom klimaendringene fører til mindre snø i områdene over vannmagasinene blir det mindre tilsig i vannmagasinene. På den annen side kan mer ustabilt vær, og dermed mer regnvær føre til at det likevel blir større tilsig.

Det tror NVE vil skje, og de anslår at klimaendringene vil påvirke fyllingsgraden i vannmagasinene enda mer i årene frem til 2040.

- I 2040 har NVE gjort analyser med et klimaframskrevet tilsig som viser at vannkraftproduksjonen i de eksisterende kraftverkene i Norge kan komme til å øke med ytterligere 2,8 TWh i forhold til 2019-nivået. Dette gir en økt vannkraftproduksjon i Norge på 6,3 TWh til 2040, sammenliknet med referanseperioden 1981-2010. , skriver NVE.

Til sammenligning skriver NVE at oppgradering og opprusting av vannkraften så langt har bidratt med 5 TWh, og at potensialet for videre opprustning frem mot 2040 ligger omtrent på samme nivå.

Her kan du laste ned og lese analysen.