Vannkraften sto for 87 prosent av all strøm som ble brukt i Norge i 2019 selv når man tar hensyn til strømmen som ble importert fra utlandet.
Vannkraften sto for 87 prosent av all strøm som ble brukt i Norge i 2019 selv når man tar hensyn til strømmen som ble importert fra utlandet.

NVE: Dette er energikildene bak strømmen som ble brukt i Norge i 2019

Inkludert strømimporten utgjorde vannkraften 87 prosent av det norske strømforbruket.

Publisert

NVE har nå utarbeidet en varedeklarasjon for hvilke energikilder som står bak strømmen som ble brukt i Norge i 2019.

Mesteparten av Norges strøm klommer fra vannkraft, og det utgjør omlag 93 prosent av den norske strømproduksjonen. Resten kommer fra vindkraft og fra fjernvarme.

Samtidig utveksler Norge strøm med våre naboland, samt Nederland, gjennom mellomlandsforbindelsene - eller utenlandskablene som de gjerne kalles.

Gjennom døgnet vil Norge typisk eksportere strøm på dagtid og importere strøm på natten, og så varierer det litt fra dag til dag og også fra år til år.

Ettersom de andre landene har en annen energimiks enn Norge, har NVE i denne utregningen sett på energikildene i landene Norge importerer strøm fra for å finne ut hvilke energikilder som har blitt brukt til å produsere strømmen som har blitt brukt i Norge.

  • Vannkraft: 87%
  • Vindkraft: 6%
  • Kjernekraft: 2%
  • Annen fossil: 2%
  • Gass: 1%
  • Kull: 1%
  • Annen fornybar: 1%

Selv om dette gir Norge en bittelitt høyere andel med ikke-fornybare energikilder, er det gjennomsnittlige klimautslippet fortsatt veldig lavt. NVE har beregnet det til 17 gram per CO2e/kWh.

Denne klimadeklarasjonen vil trolig spille en viktig rolle i beregningen av Norges utslipp fra energi, men det må påpekes at det ikke er den eneste deklarasjonen som gjelder.

I den såkalte varedeklarasjonen kommer Norge mye dårligere ut, og det er fordi det er få norske strømkunder som kjøper opprinnelsesgarantier for strømmen de bruker. Dermed kan bedrifter i andre land smykke seg med lavt utslipp på papiret selv om de fysisk bruker strøm fra kullkraftverk. Ifølge den kommer 41 prosent av Norges strømforbruk fra fossile energikilder, mens kjernekraft utgjør hele 49 prosent. Det betyr at på papiret står fornybare energikilder bak kun 10 prosent av det norske strømforbruket.

Her kan du lese mer om klimadeklarasjonen på NVE.no.