Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Regjeringen vil øke støtten til klimainvesteringer

Regjeringen kommer i statsbudsjettet til å foreslå en bevilgning på ytterligere 700 millioner kroner til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer.

Publisert

I 2019 fikk Nysnø en samlet bevilgning på 500 millioner kroner, og 225 millioner kroner i 2018.

– Innen 2030 skal vi kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent, og innen 2050 skal vi kunne kalle oss et lavutslippsland. Dette er en viktig satsing for regjeringen i neste års statsbudsjett, og vil sette Nysnø i stand til å investere i flere norske bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi. Det er både bra for norske bedrifter og norske jobber, men også Norges klimamessige bærekraft, sier statsminister Erna Solberg (H).

Etableringen av fornybarfondet Nysnø var en milepæl i norsk næringspolitikk og for det grønne skiftet, understreker forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Nysnø har gjennomført viktige investeringer i lovende norske selskaper innen klimavennlig teknologi og bidrar til reduserte klimagassutslipp sammen med private investorer. Verden trenger flere bærekraftige lav- og nullutslippsløsninger, og jeg er glad at regjeringen øker denne satsingen, sier Nybø.

Med bevilgningen for 2020 har Nysnø blitt tilført totalt 1,425 milliarder kroner. Selskapet har hittil investert i selskapene Otovo, eSmart Systems, Disruptive Technologies og Norsun, samt i fondet Sarsia Seed Fund II.

(©NTB)