AP Photo/Francois Mori
AP Photo/Francois Mori

OECD: Industrilandene godt i gang med å nå målene for klimafinansiering

Industrilandene har forpliktet seg til å sette av 100 milliarder dollar årlig mellom 2020 og 2025 for å finansiere klimatiltak i fattigere land.

Publisert

Verdens store industriland er godt på vei mot 2020-målet om å sette av 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak, heter det i en ny OECD-rapport.

Industrilandene har forpliktet seg til å sette av 100 milliarder dollar årlig mellom 2020 og 2025 for å finansiere klimatiltak i fattigere land. Det tilsvarer om lag 897 milliarder norske kroner.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) anslår at offentlige og private investeringer i tiltak for å hjelpe utviklingsland med å takle klimaendringene samlet sett beløp seg til 71,2 milliarder dollar i 2017.

Det er en oppgang på 21 prosent fra året før, da det ble investert 58,6 milliarder. Ifølge OECD-generalsekretær Angel Gurría ser trenden ut til å fortsette.

– Men vi må raskt styrke innsatsen med å skaffe offentlig klimafinansiering og forbedre arbeidet med å mobilisere privat finansiering, sier Gurría.

Rapporten ble lagt fram før FNs klimatoppmøte, som skal finne sted i New York 23. september. FN-generalsekretær António Guterres forventes å forlange at land gjør mer for å etterleve Parisavtalens krav.

Målet i avtalen, som ble underskrevet i 2015, er å holde den globale temperaturøkningen under 2 grader – og aller helst under 1,5 grader.

(©NTB)