Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Naturvernforbundet: Norge kan bli fossilfritt om 20 år

«Vekstscenarioet» krever utbygging av vindkraft eller vannkraftverk, mens «miljøscenarioet» krever en holdningsendring.

Publisert

Norge kan bli fossilfritt innen 2040 dersom vi setter en sluttdato for norsk oljeproduksjon, ifølge en rapport fra Naturvernforbundet.

Naturvernforbundets rapport handler om hvordan Norge kan fase ut fossil energi de neste 20 årene. Ett av forslagene er å starte en gradvis og styrt utfasing av norsk oljeproduksjon med en sluttdato, skriver Klassekampen.

I rapporten tegnes det også to scenarioer for å få landets bruk av fossil energi ned til null innen 2040. I «miljøscenarioet» vil energieffektivisering av gamle bygg og oppgraderingen av eksisterende vannkraftverk spare mye strøm som kan brukes som erstatning når den fossile energibruken skal fases ut. I tillegg må folk etterisolere husene sine, bruke mindre transport og spesielt kutte de lange flyreisene.

I «vekstscenarioet» fortsetter veksten som i dag, og Oljedirektoratets prognose for oljenæringen ligger til grunn. Vi kjører bil, flyr litt mer og frakter mer gods. Mens man i dette scenarioet trenger mye mer fornybar strøm, som tilsvarer nær 9.000 nye vindturbiner, dekkes det vi trenger av ekstra fornybar strøm i «miljøscenarioet», ifølge rapporten.

Rapportens forfatter Holger Schlaupitz sier at det finnes et kjempepotensial på energieffektivisering i landet. Han mener «vekstscenarioet» krever utbygging av vindkraft eller vannkraftverk, mens «miljøscenarioet» krever en holdningsendring.

(©NTB)