Miljøorganisasjoner gleder seg over EUs klimamål

– Det er svært gledelig at EU øker sitt klimamål.

Publisert

– Svært gledelig, sier Bellona og Naturvernforbundet om EUs skjerpede klimamål. I utlandet er reaksjonene mer delt.

På et toppmøte gikk EU-landenes ledere natt til fredag inn for å kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Det er betydelig mer enn det tidligere målet om kutt på 40 prosent.

– Det er svært gledelig at EU øker sitt klimamål. Regjeringen her hjemme har akkurat utsatt klimameldingen vi har ventet lenge på. Den må baseres på det forsterkede EU-målet og levere utslippskutt i Norge på minst 55 prosent, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Forbundet påpeker at Norge tidligere har meldt inn et mål om 50–55 prosent kutt til FN og er sterkt knyttet til EU i klimapolitikken.

Næring og miljø

Lundberg får følge av Bellona-stifter Frederic Hauge, som åpner med den samme karakteristikken.

– Svært gledelig at EU øker ambisjonene ytterligere. Helt riktig signal å sende når vi vet hva som må til for å nå halvannengradersmålet og unngå katastrofale klimaendringer, sier Hauge i en pressemelding.

Han mener kvoteprisen må øke betraktelig innen 2030 og tar til orde for en felles nærings- og miljøpolitikk.

– Hvis vi skal utvikle klimaløsninger til et globalt marked, må vi skape et hjemmemarked for eksportrettet industri. Dette krever investeringer som koster mer enn dagens kvotepris, sier Hauge og kaller dette «en av de største mulighetene til industribygging vi har».

Han mener det vil være en av de største tabbene i norsk klimapolitikk, dersom klimameldingen ikke behandler kvotepliktig sektor.

Skepsis

Det har også kommet inn mer skeptiske reaksjoner på nattens klimavedtak. Nivået er for lavt, og det åpner for smutthull, mener Verdens naturfond (WWF) i Sverige.

– Vi hadde ønsket oss et rent mål, med bare utslippsreduksjoner, sier klimaekspert Ola Hansén i fondet til TT.

WWF er blant flere som er skeptisk til at EU gikk for et såkalt nettomål. Det innebærer at man tar med effekten av drivhusgasser som bindes opp i tilbakeførte våtmarker og voksende skog.

I tillegg sier Hansén at forskningen tilsier at det trengs kutt på minst 65 prosent for å være på linje med målet i Parisavtalen. Også Greenpeace peker på behovet for å kutte 65 prosent.

– Regjeringen vil utvilsomt kalle det historisk, men denne avtalen er bare en liten forbedring av de kuttene EU allerede ligger an til å oppnå, sier klimarådgiver Sebastian Mang. Greenpeace mener EUs regjeringen «klamrer seg til en verdensorden basert på fossilt brensel».

– Må overbevis andre

Direktør Wendel Trio i Climate Action Network (CAN) Europa slår an en litt mer optimistisk tone.

– Å bli enige om et nytt klimamål er et viktig og nødvendig skritt for å hindre at klimakrisen forverres. På den kommende årsdagen for Parisavtalen må EU sørge for å overbevise andre stor forurensere om å dyrke klimaambisjonene for 2030 fram til klimatoppmøtet COP26.

Møtet skulle egentlig vært holdt i Glasgow i høst, men ble utsatt på grunn av pandemien. Lørdag arrangerer FN, Storbritannia og Frankrike et nettbasert klimatoppmøte.

(©NTB)