Klimamøtets leder: – Vi har en felles utfordring

Lederen for klimamøtet i Madrid, der nesten 200 land er representert, sier verden kun kan overkomme klimautfordringene ved å jobbe sammen.

Publisert

FNs store årlige klimaforhandlingsmøte åpnet mandag, og holdes i år i Madrid i Spania.

Chiles miljøminister og leder for møtet, Carolina Schmidt, sier at forhandlingene, som vil vare fra 2. til 13. desember, må legge grunnlaget for at man kan bevege seg mot karbonnøytrale økonomier, samtidig som man ivaretar de fattigste og de som er mest utsatt for stigende temperaturer – noe som er blitt omtalt som en «rettferdig overgang».

– De som ikke vil se det, vil være på feil side av historien, sier Schmidt. Hun ber verdens land være mer ambisiøse når det gjelder løfter om å redusere utslipp av klimagasser.

Møtet er formelt sett det 25. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og omtales derfor som COP25. Viktige forhandlingstemaer er kvotehandel og økonomisk hjelp til utviklingsland.

COP25 skulle egentlig vært holdt i Santiago i Chile, men Chile valgte tidligere i høst å avlyse på grunn av politisk uro i landet.

– Vi har en felles utfordring som vi bare kan overvinne hvis vi jobber sammen, sier Schmidt.

(©NTB)