EL og IT Forbundet ber regjeringen vekte klima tyngre i offentlig innkjøp

- Strengere klimakrav i innkjøpene vil gi store gevinster, både i form av klimakutt og oppdrag til bedrifter i Norge.

Publisert

EL og IT Forbundet foreslår at kravet til miljøvekting i offentlige anskaffelser heves fra 30 til 50 prosent.

I tillegg vil LO-forbundet at det stilles krav til utslippsfrie anleggsplasser og nullutslippskjøretøy når det offentlige fornyer egen bilpark.

Forslaget kommer i forkant av handlingsplanen regjeringen skal lage for å gjøre offentlige innkjøp av varer og tjenester grønnere og mer innovative.

– Det offentlige handler for over 500 milliarder i året. Strengere klimakrav i innkjøpene vil gi store gevinster, både i form av klimakutt og oppdrag til bedrifter i Norge. Skal norske bedrifter skape flere grønne arbeidsplasser, kan vi starte med å legge til rette for at de kan konkurrere om å levere offentlige oppdrag og tjenester, sier forbundets leder Jan Olav Andersen til NTB.

Forbundet ber staten stille opp med gode støtteordninger til innkjøpene.

– Regningen skal ikke sendes til brukerne, for eksempel i form av dyrere kollektivtrafikk eller økte egenandeler, mener forbundslederen.

Offentlige anskaffelsene bidrar årlig til klimagassutslipp på rundt 12 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, ifølge en rapport utarbeidet av Oslo Economics, CICERO og Inventura på oppdrag for Difi.

Samme rapport viser til at grønnere offentlige anskaffelser kan redusere klimagassutslippene med anslagsvis 8 millioner tonn. Det er et betydelig bidrag til å senke Norges totale utslipp, som i 2018 var på 52 millioner tonn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

(©NTB)