Kraftig fall i Tysklands klimautslipp

Utslippene av klimagasser i Tyskland falt med hele 6,5 prosent i fjor, ifølge en tysk tankesmie.

Publisert

De nye beregningene fra tankesmia Agora Energiewende viser at utslippskuttet tilsvarer over 50 millioner tonn CO2. Hvis tallene stemmer, har Tyskland kuttet omtrent like mye klimagasser som Norge slipper ut i løpet av et helt år.

Nedgangen i 2019 forklares med høyere priser på CO2-utslipp i EUs system for handel med utslippskvoter. Høyere priser har fått tyske strømprodusenter til å redusere bruken av kullkraft.

En viktig årsak til utslippskuttet er økt bruk av fornybar energi. Slike energikilder skal ha stått for over 42 prosent av det tyske forbruket i fjor, noe som var et nytt toppnivå.

Agora Energiewende mener Tyskland nå har mulighet til å nå sitt utslippsmål for 2020 – til tross for at myndighetene har varslet at målet trolig ikke vil nås.

Selv om de samlede tyske utslippene faller, har utslippene fra oppvarming og transport gått opp. En av årsakene er økt salg av SUV-er med høyt drivstofforbruk.

I tillegg er det mindre tilgjengelige arealer til nye vindturbiner, noe som bidro til at utbyggingen av tysk vindkraft i fjor gikk langsommere.

Tyskland har i en årrekke satset hardt på fornybar energi. En del av denne energien har imidlertid gått til å erstatte atomkraft, som Tyskland forsøker å fase ut.

(©NTB)