Regjeringen skjerper miljøbestemmelsene i verneområdene på Vest-Svalbard

– Naturmiljøet, dyrelivet og kulturminnene på Svalbard er under press på grunn av klimaendringene, men også økningen i antall turister.

Publisert

I statsråd fredag ble det bestemt endringer i forskrift for naturvernområder på Svalbard. Reglene for bruken av nasjonalparkene skal bli tydeligere for alle.

– Naturmiljøet, dyrelivet og kulturminnene på Svalbard er under press på grunn av klimaendringene, men også økningen i antall turister, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Det opprettes et nytt naturreservat for fugl i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Liefdefjorden naturreservat og ferdselsforbud ved de varme kildene Trollkjeldene i Nordvest- Spitsbergen nasjonalpark.

Videre innføres det krav om bruk av stedsspesifikke retningslinjer for besøkende på flere nye lokaliteter.

Et tidligere unntak fra tungoljeforbudet for innseiling til Sveagruva i Van Mijenfjorden oppheves også, dermed er det tungoljeforbud i alle områdene som er omfattet av denne forskriften.

Det ble i 2016 foreslått noen endringer i verneforskriften. Det er disse endringene som nå er vedtatt.

(©NTB)