Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Små kutt i norske klimautslipp, spår regjeringen

Anslår en utslippsreduksjon på 12,1 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Norske utslipp av klimagasser anslås i budsjettforslaget å ligge bare 12 prosent under 1990-nivå i 2030.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 anslår regjeringen at norske klimagassutslipp vil ligge på 45 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030.

Det er et kutt på bare 12,1 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Sammenlignet med dagens utslippsnivå er det snakk om et kutt på 14,9 prosent.

Prognosen står i grell kontrast til Norges offisielle klimamål, som er at utslippene skal kuttes med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Slår prognosene til, vil Norge dermed bli avhengig av store kvotekjøp fra utlandet for å gjøre opp for seg.

(©NTB)