Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

SV vil teste klimaviljen

– Dette blir en test på om den blågrønne regjeringen faktisk er villig til å gjennomføre en ansvarlig klimapolitikk.

Publisert

Venstre har lovet en grønnere regjering etter Frp sorti. Nå vil SV fremme en rekke klimaforslag i Stortinget for å sjekke hva det er mulig å få gjennomslag for.

– Dette blir en test på om den blågrønne regjeringen faktisk er villig til å gjennomføre en ansvarlig klimapolitikk, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Han har utarbeidet en liste med ni saker han mener det bør være mulig å få flertall for nå som Fremskrittspartiet har takket for seg i regjeringen.

– Så lenge Fremskrittspartiet har sittet i regjering, har de hatt sin klamme hånd over miljøpolitikken i Norge. Vi håper nå det er mulig å få med Venstre, KrF og Høyre på å vedta en rekke kuttforslag, sier Haltbrekken.

Ifølge ham er i hovedsak snakk om forslag som også Arbeiderpartiet har støttet.

– Så det er flertall på Stortinget for å føre en mye mer offensiv klimapolitikk enn det regjeringen fører, hvis regjeringen nå vil, sier Haltbrekken.

Ni saker

Stortingsrepresentanten har ni saker på sin liste:

1. Et nytt klimaforlik. Dette skal følge opp utredningen Klimakur 2030, som etter planen skal legges fram i slutten av neste uke.

2. En forpliktende plan for å komme i gang med fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og Norcems sementfabrikk i Porsgrunn. Haltbrekken vil ha dette vedtaket på plass i løpet av året.

3. Kutt i utslippene fra Kårstø og Melkøya.

4. Strengere miljøkrav i offentlige anbud.

5. Mer penger til kollektivtrafikk i de store byene.

6. Forbud mot palmeolje i drivstoff.

7. Krav om bruk av nullutslippsbåter eller fornybart drivstoff i oppdrettsnæringen.

8. Styrket satsing på utslippskutt i industrien gjennom Enova.

9. Krav om bruk av hydrogen eller annet utslippsfritt drivstoff hos supplyflåten offshore.

Blågrønt med mer grønt

Bakteppet er løfter fra Venstre om at den blågrønne regjeringen skal bli enda grønnere nå som Frp er gått ut.

– Miljøpolitikken er en av grunnene til at vårt foretrukne regjeringsalternativ har vært oss selv, KrF og Høyre. Når det nå er det vi får, er selvsagt både planen og håpet at miljøpolitikken skal bli enda mer ambisiøs enn den har vært, sa Sveinung Rotevatn (V) til NTB tirsdag.

Men at SV får tilslutning til de forslagene partiet nå legger fram, er langt fra gitt.

En viktig grunn til det, er at forslagene kortslutter prosesser som regjeringen allerede har satt i gang. Klimakur 2030-utredningen kommer neste uke og skal følges opp med en ny tiltaksplan fra regjeringen senere i år. En hydrogenstrategi er dessuten på vei, og regjeringen har også satt i gang en utredning som skal se på mulighetene for elektrifisering av landanlegg som Kårstø og Melkøya.

(©NTB)