Oljefondet tjente 34,3 prosent på miljøinvesteringene

– Denne delen av fondets investeringer hadde en helt fantastisk avkastning i fjor.

Publisert

Oljefondets investeringer innenfor miljømandatet fikk over tre ganger så høy avkastning som fondet som helhet i fjor.

– Denne delen av fondets investeringer hadde en helt fantastisk avkastning i fjor, sa direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho i Norges Bank Investment Management (NBIM) på et presseseminar torsdag formiddag.

Miljøinvesteringene til Statens pensjonsfond utland – best kjent som oljefondet – fikk en avkastning på 34,3 prosent i fjor, mens fondet som helhet økte med 10,9 prosent.

Det framkom da NBIM la fram sin rapport om ansvarlig forvaltning.

1 prosent av fondet

Ved utgangen av 2020 hadde oljefondet 98,9 milliarder kroner investert i aksjer i 90 selskaper gjennom egne miljørettede investeringsmandater fastsatt av Finansdepartementet.

Hele Statens pensjonsfond utland var verdt snaut 11.000 milliarder kroner fordelt på nesten 9.000 selskaper. Miljøinvesteringene utgjorde dermed under 1 prosent av fondets totale verdi og omfang.

Siden oppstarten i 2010 har den årlige avkastningen på aksjeinvesteringene vært 9,5 prosent.

Doblet rammen

NBIM investerer i tre hovedtyper av miljøvirksomhet – lavutslippsenergi og alternative drivstoffer, ren energi og energieffektivisering og naturressursforvaltning. Selskapene må ha minst 20 prosent av sin virksomhet i disse segmentene for å kunne inngå i fondets såkalte miljøinvesteringsunivers.

NBIM fikk i 2019 utvidet rammen for miljørelaterte investeringer fra 60 til 120 milliarder. Stortinget ga samtidig sin tilslutning til at fondet kunne gå inn i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Olje-kritikk

Framtiden i våre hender (FIVH) poengterer at fondet fortsatt er tungt inne i petroleumsvirksomhet – blant annet verdens største oljeselskaper. Oljefondet har mer penger i oljeselskaper, som gjennom sin virksomhet og prosjekter tilsynelatende planlegger at vi ikke skal nå klimamålene, enn i oljeselskaper som planlegger for det motsatte, ifølge FIVH.

– Fondet bør vurdere hvilke selskaper som har troverdige planer for å omstille seg i tråd med Parisavtalen, og styre investeringer mot disse, sier leder Anja Bakken Riise.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS