- Fra og med 2022 blir det bråstopp

Vindkraftorganisasjonen Norwea advarer om at vindkraftutbyggingen er i ferd med å stoppe opp.

Publisert Sist oppdatert

Den norske vindkraftdebatten går høylytt, og blant motstanderne jobbes det iherdig med å stoppe pågående prosjekter. Det skjer i form av innlegg i sosiale medier, kronikker i pressen, aksjoner på utbyggingsplasser, politiske debatter og søksmål i rettsapparatet.

Ser man kun på resultatene fra domstolene kan man se seg blind på situasjonen, og kanskje få et inntrykk av at vindkraftmotstanderne taper slag på slag. Det gir imidlertid ikke et riktig helhetsbildet. For selv om Motvind og resten av vindkraftmotstanderne sliter med å få stanset vedtatte vindkraftprosjekter, har de samtidig hatt stor suksess med å sette bremsene på for videre utbygginger.

Det bekymrer vindkraftoranisasjonen Norwea. I en gjennomgang publisert på deres hjemmeside skriver spesialrådgiver Andreas T. Aasheim at det i perioden fra 2017 til 2021 vil ferdigstilles vindkraftparker med en samlet årlig produksjon på omtrent 15 TWH, men at det så topper nesten fullstendig opp.

For øyeblikket er det kun Ytre Vikna trinn 2 som har konsesjon til å bygge etter 2021, og prosjektporteføljen er nesten tom

Andreas T. Aasheim

- Fra og med 2022 blir det bråstopp: For øyeblikket er det kun Ytre Vikna trinn 2 som har konsesjon til å bygge etter 2021, og prosjektporteføljen er nesten tom, skriver Aasheim.

Han og Norwea forventer at noen flere prosjekter blir igangsatt i løpet av vinteremånedene, men at det ikke på noen måte vil monne. I gjennomgangen av vindkraftkonsesjonene har Aasheim kommet frem til at 46 konsesjoner er avslått, 77 prosjekter har trukket søknadene på forskjellige stadier, og at 25 søknader er stilt i bero på enten meldingsstadiet eller etter at konsesjonssøknaden er sendt.

Aasheim mener det har fått etablere seg et feilaktig bilde av at Norge flommes over av vindkraftprosjekter. Han mener tvert imot at den reelle situasjonen er et Norge som har for få vindkraftprosjekter på gang for å dekke opp den kommende økningen i strømetterspørsel som følge av økt elektrifisering.

Skal vi nå våre lovfestede klimamål i 2030, vil kraftforbruket i Norge stige betydelig

- Skal vi nå våre lovfestede klimamål i 2030, vil kraftforbruket i Norge stige betydelig. I tillegg vil en lang rekke næringslivsinitiativ, fra batterifabrikker til aluminiumssmeltere og alt derimellom, føre til en ytterligere økning i kraftforbruket. Denne veksten kan ikke dekkes opp av vindkraft i det korte bildet, rett og slett fordi det ikke finnes nok prosjekter i porteføljen som kan bygges etter 2021, skriver Aasheim.

Her kan du lese hele gjennomgangen på Norwea.no.