– Olje- og gassindustrien har fra første stund stilt seg bak Parismålene

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass markerte femårsdagen for den historiske Paris-avtalen.

Publisert

Lørdag den 12. desember var det fem år siden den historiske Paris-avtalen ble inngått. Der ble verdens land enige om å sette egne mål for å kutte klimautslipp, og de fikk bred tilslutning også fra bransjer som har mye å tape økonomisk sett.

Her i Norge er det mye diskusjon om vår olje- og gassvirksomhet, og mange er ensidig opptatt av å få til en så rask nedtrapping og eventuelt også nedstenging. Likevel stiller bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass seg bak ambisjonene om å kutte utslipp, men de påpeker at bransjen også har mye å bidra med for å sørge for klimakutt. I et innlegg på sin hjemmeside er de klare på det.

– Olje- og gassindustrien har fra første stund stilt seg bak Parismålene. Skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen i henhold til Parisavtalen, må vi utvikle og ta i bruk lav- og nullutslippsteknologier, som for eksempel elektrifisering, energieffektivisering, CO2-fangst- og lagring, hydrogen og havvind. Norske lav- og nullutslippsløsninger som eksporteres til utlandet vil i tillegg være viktige bidrag for å nå globale klimamål, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

For mens enkelte grupperinger er skeptiske til at store deler av klimaendringene er menneskeskapte, og kritisk til mange av tiltakene, så er Norsk olje og gass klinkende klare på at problemet er reelt, og at det er stort.

– Global oppvarming og klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Som Norges største næring har vi et samfunnsansvar. Vi skal bidra til å gjøre vår del av jobben for at verden når målet om netto nullutslipp i midten av dette århundret. Vi skal få ned utslippene samtidig som vi skal opprettholde verdiskaping, arbeidsplasser og statlige inntekter til velferdsstaten. Det er fullt mulig å nå verdens klimamål og ha høy verdiskaping fra norsk sokkel, sier Hauglie.

Klima

    Powered by Labrador CMS