- Vi er langt unna å nå målsettingene vi har satt for 2030

Ny rapport slår fast at Norge ikke vil nå klimamålene i 2030 eller 2050.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Industri skriver i en pressemelding at en ny energi- og klimarapport slår fast at Norge ikke vil nå klimamålene i 2030 eller 2050.

Sammen med bransjeforeningen Elektro og Energi har Norsk Industri bestilt rapporten fra DNV GL.

– Rapporten er en marsjordre til både Regjeringen og Stortinget. Vi er langt unna å nå målsettingene vi har satt for 2030. Vi kan ikke fortsette å øke ambisjonsnivået og vedta enda mer hårete mål om vi ikke har tilstrekkelige planer om å følge dem opp, sier Stein Lier-Hansen.

Ifølge rapporten vil vi i 2030 kun nå et kutt i klimagassutslipp på 23 prosent basert på 1990-nivået, mot en målsetting om 50 prosent.

– Manglende politikk får konsekvenser. Industrien og næringslivet i Norge trenger politisk lederskap i årene som kommer. Vi skal gjennom store endringer og vi skal omstille norsk økonomi. Skal vi klare det trenger vi forutsigbare rammer, gode incentivordninger og langsiktige satsinger fra Regjeringen, sier styreleder for bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri, Nils Klippenberg.

Norge ser heller ikke ut til å nå en rekke andre uttalte mål. Fremfor å halvere transportutslippene i 2030 sammenlignet med 2005, vil reduksjonen sannsynligvis være 41 prosent. Innen 2025 vil elektriske kjøretøyer trolig utgjøre omtrent 82 prosent av salget av nye personbiler, ikke 100 prosent som er målet.

På lengre sikt er Norge heller ikke i rute. I 2050 ligger Norge an til kun 68 prosent kutt i CO2-utslipp. Det er 25 prosentpoeng lavere enn de klimamålene som Stortinget har satt.

Jeg håper at rapporten blir en vekker for flere

Stein Lier-Hansen

– Vi må utnytte de unike mulighetene vi har i Norge. Det gjør vi dessverre ikke godt nok i dag. Jeg håper at rapporten blir en vekker for flere, og bidrar til å legge rammene for den politiske debatten frem mot valget i 2021, avslutter Stein Lier-Hansen.

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Powered by Labrador CMS