Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NHO mener næringslivet har ufortjent dårlig klimarykte

- Vi må være flinkere til å fortelle de unge at man ikke løser utfordringene ved å legge ned virksomheter og næringer.

Publisert Sist oppdatert

NHO mener de har underkommunisert hvor mye som gjøres i næringslivet for å løse klimautfordringene.

En ny undersøkelse som Ipsos har utført for NHO, viser at bare 46 prosent i Norge mener norske bedrifter tar klima- og miljøhensyn på alvor.

Almlid sier NHO og næringslivet må ta selvkritikk for å ha underkommunisert næringslivets bidrag i det grønne skiftet.

Vi har rett og slett et kommunikasjonsproblem om klima og miljø

Ole Erik Almlid

– Vi har rett og slett et kommunikasjonsproblem om klima og miljø. Vi har ikke klart å få godt nok fram at klima faktisk står øverst på dagsordenen i store deler av næringslivet, at klima er blitt viktig forretning for veldig mange bedrifter og at kapitalen i økende grad søker til klimaløsningene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Ber om taktskifte

NHO er særlig opptatt av å få budskapet fram til de unge. Ulike undersøkelser de siste årene viser at klima nå topper listen over hva folk flest, og særlig de unge, er mest bekymret for.

Onsdag inviterer organisasjonen unge fra ulike deler av samfunnslivet til en bærekraftskonferanse i Oslo for å diskutere hvordan næringslivet kan bidra til å gjennomføre det grønne skiftet.

Vi må få de unge til å se at bedriftene og næringslivet er løsningen på klimautfordringene

Ole Erik Almlid

– Vi må få de unge til å se at bedriftene og næringslivet er løsningen på klimautfordringene, sier Almlid.

Han sier NHO er opptatt av å få flere unge mennesker til å velge teknologiveien og få en tro på at de kan jobbe for klimaløsninger i næringslivet.

Almlid etterlyser også et politisk taktskifte i kampen mot klimaendringene.

– Vi trenger at det snart tas store politiske beslutninger, som å få på plass investeringer til karbonfangst og -lagring og til et CO2-fond for næringstransporten. Det må også komme klimakrav i offentlig anbud, og de offentlige støtte- og tilskuddsordningene må vris til fordel for økt støtte til klimateknologi, sier Almlid.

– Må utfordre oljenæringen

Talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom sier NHO har rett i at deler av næringslivet ligger langt foran politikerne i å satse på klimaløsninger.

– Men NHO representerer også næringer som står for enorme utslipp, som oljebransjen og flynæringa. Sånn sett er NHO den fremste representanten for det norske klimaparadokset. Hvis NHO mener alvor med å gå foran i det grønne skiftet, bør de begynne å utfordre oljenæringa, sier Holtvedt.

– Har NHO et troverdighetsproblem når dere snakker om næringslivets klimainnsats samtidig som dere representerer disse bransjene?

Det er selskaper fra disse bransjene som er lengst fremme når det gjelder utvikling av klimavennlige løsninger. Det gjelder for eksempel olje- og gassbransjens utvikling av havvind og flybransjens utvikling av elfly

Ole Erik Almlid

– Jeg kan skjønne at noen kan se det på den måten, men det jeg ser, er at det er selskaper fra disse bransjene som er lengst fremme når det gjelder utvikling av klimavennlige løsninger. Det gjelder for eksempel olje- og gassbransjens utvikling av havvind og flybransjens utvikling av elfly, sier Almlid.

– Så må vi være flinkere til å fortelle de unge at man ikke løser utfordringene ved å legge ned virksomheter og næringer, men at det er virksomhetene selv som skal finne de løsningene vi trenger, sier NHO-sjefen.

(©NTB)