Naturvernforbundet støtter ikke bruken av begrepet «etnisk rensing» om vindkraftutbygging, sier leder Silje Ask Lundberg til enerWE.
Naturvernforbundet støtter ikke bruken av begrepet «etnisk rensing» om vindkraftutbygging, sier leder Silje Ask Lundberg til enerWE.

- Vi er skeptisk til naturverdiene som går tapt

Naturvernforbundet fremdeles mot vindkraft i sårbare områder, men tar avstand fra bruken av begrepet «etnisk rensing».

Publisert Sist oppdatert

I en Twittermelding i dag, skrev leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, at Naturvernforbundet ikke støtter retorikken som enkelte vindkraftmotstandere har benyttet den siste tiden - der man har kalt vindkraftutbygging for «etnisk rensing.»

- Ja, Naturvernforbundet er skeptisk til mye av utbygging av vindkraft med tanke på naturverdiene som går tapt, og konsekvensene det får. Men vi tar avstand fra den retorikken, sier Lundberg til enerWE.

Et av Naturvernforbundets lokallag har skrevet en kronikk der de har støttet begrepsbruken - og denne er publisert blant annet på enerWE og KSU. Artikkelforfatterne har senere fått beskjed om å undertegne som privatpersoner.

Imot vindkraft i reindriftsområder

- Vi ønsker at alle skal komme til orde. Hvilke argumenter mot vindkraft ønsker dere å fremheve?

Naturvernforbundet er sterkt imot utbygging av vindkraft i sårbare og verdifulle naturområder, blant annet i inngrepsfri natur, viktige fugleområder og store, unike naturområder.

- Våre hovedargumenter mot vindkraft handler i første rekke om at vindkraftutbygging kan innebære betydelige arealinngrep og store naturødeleggelser. Naturvernforbundet er sterkt imot utbygging av vindkraft i sårbare og verdifulle naturområder, blant annet i inngrepsfri natur, viktige fugleområder og store, unike naturområder. Vi har også landsstyrevedtak på at vi er mot utbygging av vindkraft i reindriftsområder, som allerede er hardt presset fra andre utbygginger og klimaendringene, sier hun.