Ap foreslår naturrisikoutvalg

– Vi har to parallelle globale kriser. Den ene er klimakrisen, den andre er en naturkrise.

Publisert

Arbeiderpartiet vil ha på plass et offentlig utvalg for å vurdere hvordan ødeleggelse av natur kan ramme norsk økonomi.

– Vi har to parallelle globale kriser. Den ene er klimakrisen, som vi med god grunn snakker mye om. Den andre er en naturkrise. Og det er en selvstendig krise, sier Aps miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide til NTB.

Sammen med partifellene Else-May Norderhus og Åsmund Aukrust har han nå fremmet et forslag for Stortinget om å nedsette et eget naturrisikoutvalg som skal vurdere hvilke konsekvenser tap av natur kan få for norsk økonomi og for den finansielle stabiliteten.

I forslaget viser Arbeiderpartiet blant annet til en rapport fra FNs naturpanel (IPBES). Der estimeres det at tap av natur og forringelse av økosystemer koster verden mer enn 10 prosent av global BNP hvert år.

– Det handler om at vi bygger ned natur, at vi overforbruker ressurser, at artsmangfoldet forvitrer, sier Eide.

– Dette er en krise som kommer i tillegg til og litt uavhengig av klimakrisen. Det handler vel så mye om at det blir stadig mer betong, byer, veier og baner som bygger ned naturen.

Det Arbeiderpartiet ser for seg, er et offentlig utvalg etter samme modell som klimarisikoutvalget, som la fram sin rapport i 2018.

(©NTB)