- Vi er nødt til å nå målene i Parisavtalen, og kommunene har en viktig rolle i å kutte utslipp

Miljødirektoratet har laget en veileder for tilrettelegging for klima- og energiplanlegging.

Publisert

Miljødirektoratet forteller i en pressemelding at de har utarbeidet en egen veiledeler for kommuner og fylkeskommuner slik at de lettere kan tilrettelegge for klima- og energiplanlegging.

- Vi er nødt til å nå målene i Parisavtalen, og kommunene har en viktig rolle i å kutte utslipp. Samtidig ser vi at klimaendringene allerede rammer oss i Norge, og vi må forberede oss på endringene som kommer. Jeg håper veiledningen er til god hjelp for kommunene som står overfor krevende utfordringer i møte med klimaendringer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Veiledningen knytter sammen sektorveiledning om klimatilpasning på relevante samfunnsområder. Den hjelper saksbehandlere å finne relevante ressurser fra nasjonale myndigheter.

For å gjøre det så enkelt som mulig for kommunene å ta i bruk veiledningen er det utarbeidet en digital versjon som er bygget opp stegvis og følger plansystemet.

Her er veilederen for klima- og energiplanlegging o kommunene.