136 kommuner og fylker søker om Klimasats-støtte

– Kommunene kan påvirke utslippene av klimagasser og er viktige i omstillingen framover.

Publisert

Miljødirektoratet har mottatt 331 søknader om Klimasats-støtte. 100 millioner kroner skal fordeles til kommuner og fylker som vil kutte utslipp av klimagasser.

I år er det 136 ulike søkere i bunken, og det er totalt søkt om 321 millioner kroner, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Årets søknadsbunke viser at kommunene ønsker å satse mer på gjenbruk, og sirkulær økonomi er populært blant søkerne. Ordningen ble opprettet i 2016 og har støttet over 1.300 prosjekter med mer enn én milliard kroner.

– Kommunene kan påvirke utslippene av klimagasser og er viktige i omstillingen framover. Det finnes mange ulike grep for å redusere utslipp og alle kommuner er forskjellige. Klimasats gir kommunene drahjelp i dette arbeidet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

For 2021 er det satt av 100 millioner kroner i statsbudsjettet til Klimasats for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg har regjeringen bevilget 80 millioner kroner til støtte til hurtigbåter i fylkeskommunale samband.

Miljødirektoratet behandler søknadene fram mot sommeren. Oversikt over hvem som har fått støtte til hvilke prosjekter forventes å komme i løpet av juni.

(©NTB)