I januar 2014 endret Miljøverndepartementet navn til Klima og miljødepartementet.
I januar 2014 endret Miljøverndepartementet navn til Klima og miljødepartementet.

Droppet «miljøvern»: - Navneendringen har ikke hatt betydning

Klima- og miljødepartementet tror ikke navnebyttet har gitt mindre fokus på vern av miljøet.

Publisert Sist oppdatert

I 2014 ble Miljøverndepartementet omdøpt til Klima og miljødepartementet. Altså ordet «klima» kom inn - og ble satt foran ordet «miljø», og «-vern» etter «miljø» forsvant ut.

- Regjeringen skal føre en ambisiøs klima- og miljøpolitikk. Etter regjeringsskiftet fikk departementet nye ansvarsområder, og en tydeligere rolle i klimapolitikken. Derfor var det naturlig med et navnebytte. Klima- og miljødepartementet får blant annet det fulle ansvaret for klima- og skogsatsingen, kvotekjøpene og CO2-kompensasjonsordningen, uttalte klima- og miljøminister Tine Sundtoft i en pressemelding om navneskiftet i desember 2013. Og 1. januar trådte endringen i kraft.

Siden den gang har det skjedd mye, og fokuset på klimaet har aldri vært større. Sånn sett traff departementets navneskifte tidsånden med tilnærmet perfekt timing.

På den andre siden har det samtidig blitt flere og flere tilfeller der klima og miljø ikke står 100 prosent på samme side lenger. Det er mest synlig når klimahensyn skal veies opp mot miljøhensyn i klimatiltakene som iverksettes for å nå klimamålene.

- Spesielt vindkraftmotstandere mener miljøhensynene nedprioriteres i forhold til klimaproblemet. Har det noen praktisk betydning hvilket ord som kommer først?

Navneendringen har ikke hatt betydning for behandlingen av vindkraftspørsmål

Torgeir Strøm

- Utviklingen av klima- og miljøfeltet siden opprettelsen av Miljøverndepartementet i 1972 bærer preg av at klima og miljø må ses i sammenheng. Det nye navnet reflekterer også dette forholdet, og innebærer ikke en nedprioritering av miljøfeltet. Navneendringen har ikke hatt betydning for behandlingen av vindkraftspørsmål, svarer ekspedisjonssjef Torgeir Strøm i Klima og miljødepartementet.

Han utdyper navneskiftet i 2014 slik;

- Navneendringen fra Miljøverndepartementet til Klima- og miljødepartementet var motivert av overføring av nye ansvarsområder og oppgaver på klimafeltet, sier han.

Departementet ble opprettet i 1972 og den første statsråden var Arbeiderpartiets Olav Gjærevoll.

Fra 2007 til 2012 var tittelen på øverste, politiske leder i departementet «Miljø- og utviklingsminister» og det var Erik Solheim (SV) som da hadde posten. Mars 2012 endret dette seg til «Miljøvernminister» - da Bård Vegard Solhjell (SV) inntok departementet. Da Høyres Tine Sundtoft i oktober 2013 fikk statsrådposten, var tittelen endret til «Klima- og miljøminister». Og denne tittelen har også hennes etterfølgere Vidar Helgesen (H) og Ola Elvestuen (V) hatt. Dagens Klima- og miljøminister er Sveinung Rotevatn (V).

Her kan du se daværende Klima- og miljøminister Tine Sundtoft klistre en lapp over ordet vern i resepsjonen.