Nordmenn betalte 40 milliarder kroner i miljøavgifter

CO2-avgiften utgjør 8 milliarder kroner i inntekter, men samtidig utbetales det 2,6 milliarder i CO2-kompensasjon til næringene som ikke tåler en høy CO2-avgift.

Nye tall fra SSB viser at miljøavgiftene i 2019 totalt utgjorde 39,8 milliarder kroner.

Det var en liten nedgang fra 41,3 milliarder i 2018, men markant mer enn de 31,0 milliardene som ble dratt inn i 2010.

Avgifter på klimagasutslipp, inkludert kjøp av europeiske klimakvoter, utgjorde 22,0 milliarder kroner. Det fordelte seg slik:

  • CO2-avgift: 8,1 milliarder kroner
  • CO2-avgift fra olje- og gassutvinning: 5,5 milliarder kroner
  • Miljøavgift på HFK og PFK: 304 millioner kroner
  • CO2-delen av engangsavgiften: 5,8 milliarder kroner
  • Skatt på omsetning av klimakvoter: 2,3 milliarder kroner

Husholdningene bidro med 14,6 milliarder kroner. Det vil si litt over en tredel (36,5%) av avgiftene. Olje- og gassutvinningen bidro totalt med 6,8 milliarder kroner (17,0 %), mens kraftforsyningen betalte 449 millioner (1,1%) i miljøavgifter.

Så må det påpekes at ikke alle bidrar når det gjelder miljøavgifter. Noen bidrar mer enn andre, og noen blir også subsidiert. Totalt ble det brukt 8,3 milliarder på miljøsubsidier, og halvparten av dette gikk til utlandet.

I en gjennomgang av CO2-avgiften i forslaget til statsbudsjettet for 2021 som enerWE har gjennomført, kommer det frem at det også er mange bedrifter og næringer som mottar kompensasjon for CO2-utgiftene de må betale. Til neste år forventer regjeringen å utbetale 255 millioner i CO2-kompensasjon til fiskerinæringen, og 2,6 milliarder kroner til industrien. Det gjøres fordi disse næringene ikke forventes å klare å tåle belastningen av miljø- og klimaavgifter på egenhånd.

Det betyr at selv om det totalt blir dratt inn 8,0 milliarder i CO2-avgifter, så er netto resultatet langt lavere.

Forøvrig har statens inntekter fra CO2-avgiften økt kraftig de siste årene, og det forventes at den vil øke også neste år. I 2015 utgjorde den 5,0 milliarder kroner, mens den neste år forventes å bidra med 6,0 milliarder kroner. Det skjer delvis gjennom en gradvis økning av CO2-avgiften.

Powered by Labrador CMS