Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

1 av 20 nordmenn er medlem av en miljøorganisasjon

Men bare 1 av 100 beskriver seg selv som aktivt medlem.

Publisert

SSB har i dag lagt frem tall for nordmenns organisasjonsaktivitet og deltagelse i politikk.

Der kommer det blant annet frem at 1 av 20 nordmenn er medlem av en en organisasjon som jobber med miljøvern eller dyrevelferd. Det svarer 5 prosent ja på, mens andelen som beskriver seg selv som aktive medlemmer kun utgjør én prosent.

Dette er for øvrig færre enn de 8 prosentene som er medlem av et politisk parti, og markant færre enn de 15 prosentene som er medlem av en friluftslivorganisasjon.

Miljøorganisasjonene har seks prosent av den kvinnelige befolkningen som medlemmer, og fire prosent av norske menn. For øvrig er andelen relativt jevnt fordelt på aldersgruppene selv om pensjonistene er litt mindre engasjert enn de middelaldrene.