Miljøstøtten økte med 1,1 milliarder i fjor

Totalt brukte Norge 9,4 milliarder på miljøsubsidier, og 4,8 milliarder gikk til utlandet.

Publisert

Utbetalingene til miljøsubsidier og lignende overføringer økte med 1,1 milliarder til 9,4 milliarder kroner i fjor.

De foreløpige tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at overføringer til utlandet utgjorde om lag halvparten av det samlede beløpet.

Miljøsubsidier og relaterte overføringer utgjorde 5,4 prosent av alle subsidier og løpende overføringer fra offentlig forvaltning i fjor, viser de nye tallene fra statistikken Miljøøkonomiske virkemidler.

De offentlige subsidiene og løpende overføringene var på 175 milliarder kroner i 2019, de høyeste utgiftene siden statistikkens start i 2013.

Fordelt etter miljøformål, dominerer vern av luft og klima som sto for 29 prosent av miljøstøtten. Det tilsvarer 2,7 milliarder kroner.

Kategorien andre miljøvernaktiviteter hadde den største økningen fra 2018 til 2019, men forvaltningen av energiressurser økte også sterkt, med om lag 270 millioner kroner.

I 2019 mottok utlandet 4,8 milliarder kroner i miljøstøtte. Dette er hovedsakelig knyttet til overføringer innen klima, skog og fornybar energi. Overføringene til utlandet økte med 643 millioner kroner fra 2018 til 2019, en oppgang på 16 prosent.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS