Luftforurensing kan kutte levetiden til verdens borgere med nesten to år

– Det finnes ingen sprøyte du kan ta i armen som vil lindre skaden fra luftforurensning.

Publisert

Luftforurensning er en trussel mot folkehelsa og kan kutte forventet levetid for alle mennesker på jorda med to år, hevder forskere.

Mens verden kjemper for å finne en vaksine mot koronaviruset som har satt samfunn jorda rundt på hodet, er luftforurensning en trussel som heller ikke må overses, advarer forskere i gruppen Luftkvalitetslivsindeksen (AQLI).

Indeksen beregner hva slags påvirkning partikkelforurensning i lufta har på folkehelsa. Selv om luftforurensning har svært store lokale forskjeller, vil det samlet tilsvare et fall i forventet levealder på to år for alle mennesker på jorda, mener forskerne.

– Det finnes ingen sprøyte du kan ta i armen som vil lindre skaden fra luftforurensning, sier Michael Greenstone, forsker ved Universitetet i Chicago og grunnlegger av AQLI.

14.000 norske leveår tapt i 2016

Forskerne har funnet ut at den samlede luftforurensningen i verden har vært stabil de siste 20 årene, til tross for at land som Kina har gjennomført massive tiltak.

I land som India og Bangladesh er luftforurensingen så kraftig at den kan kutte forventet levealder med opp til 10 år i enkelte områder.

Miljødirektoratets oversikt viser at luftforurensingen i Norge er blitt stabilt mindre det siste tiåret, særlig når det gjelder svevestøv. Men fortsatt bryter Oslo og Bergen jevnlig grenseverdiene for nitrogenoksid i lufta.

Ifølge direktoratets oversikt mistet Norge 14.000 friske leveår på grunn av fint svevestøv i 2016.

– Like stor trussel som korona

I mange land er luftforurensing en like stor trussel som koronaviruset, hevder Greenstone.

– Selv om trusselen fra koronaviruset er alvorlig og fortjener all den oppmerksomheten den får, ville vi ha gitt milliarder av mennesker muligheten til å leve lenger og sunnere hvis vi angrep luftforurensing med samme kraft, sier Chicago-forskeren.

Litt over en femdel av verdens befolkning bor i de fire asiatiske landene Bangladesh, India, Nepal og Pakistan, som også er blant de mest forurensede.

Ifølge AQLI taper befolkningen i disse landene fem år av sin forventede levetid på grunn av luftforurensing. Nivåene for luftforurensing er 44 prosent høyere enn for 20 år siden i disse fire landene.

Ber politikere ta ansvar

Generelt sett er luftforurensing et stort problem i en rekke asiatiske land, noe som skyldes skogbranner, biltrafikk og energiproduksjon.

Ifølge studien er Bangladesh det aller mest forurensede landet, med Nord-India like bak.

Andre studier har koblet luftforurensing til økt risiko for å bli svært syk av koronaviruset.

Greenstone ber verdens politikere ta ansvar.

– Løsningen på dette ligger i robust offentlig politikk.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS