- Kommunen må sette energibehovet på dagsorden

KRONIKK: Bedriftslederne tror ikke at energibehovet kan dekkes av fossilfritt like raskt som politikerne mener, skriver Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten Næringsforening.

Publisert Sist oppdatert

I desember i fjor vedtok fylkestinget klimakrise i Trøndelag og samtidig ambisjonen om at vi skal være utslippsfrie i 2030. Det er en flott ambisjon. Men vet vi hva den egentlig betyr?

Nærøysund har behov for 1000 GWh fornybar energi i året fra 2030, om vi skal nå Trøndelags hårete mål

Lars Fredrik Mørch

Namdalskysten Næringsforening i samarbeid med Nærøysund kommune har kartlagt energibehovet i landets nest største havbrukskommune. Dette viser at Nærøysund har behov for 1000 GWh fornybar energi i året fra 2030, om vi skal nå Trøndelags hårete mål. Til sammenligning var forbruket av elektrisitet i kommunen på 155 GWh i 2018.

Ytre Namdal har mål om å skape 1000+ arbeidsplasser fram til 2030. Den nylig reviderte næringsstrategien er tydelig på at matregionen må bli grønnere. Strategien legger vekt på bærekraftig matproduksjon med fokus på havrommet og bio- og sirkulærøkonomi, med en utslippsfri industri i marin og maritim sektor. Vi skal bli en eksportregion basert på nullutslipp.

For å nå målet om 1000+ jobber har Namdalskysten Næringsforening beregnet at 40 prosent av dagens arbeidsplasser må bli grønnere for å være sikre i framtida. Halvparten av de nye arbeidsplassene må være grønne for å bli realisert.

Bedriftslederne tror ikke at energibehovet kan dekkes av fossilfritt like raskt som politikerne mener

Lars Fredrik Mørch

Bedriftene i Nærøysund anslår selv et samlet energibehov i 2025 på 525 GWh og i 2030 på 737 GWh. Men bedriftslederne tror ikke at energibehovet kan dekkes av fossilfritt like raskt som politikerne mener. De tror at 56 prosent av deres energiforbruk i 2030 vil være fornybart.

Næringslivet i matregionen i Ytre Namdal har store ambisjoner for årene framover. I alt 17 identifiserte industriprosjekter – noen påbegynt, andre på forprosjektstadiet eller på idestadiet – vil kreve 391 GWh i fornybar energi hvert år.

Skal kysttransporten, flytrafikken og all industriproduksjon i Nærøysund elektrifiseres, krever det hele 651 GWh i el-produksjon. Det store behovet for fornybar energi i Nærøysund er knyttet til næringslivet og ikke til det offentlige og private husholdninger. Disse to gruppene utløser et fornybart energibehov på til sammen 17 GWh.

Skal vi makte å imøtekomme de krav som næringslivet i matregionen stiller og oppnå nullutslipp som er en politisk ambisjon både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt, trenger Nærøysund alene 1000 GWh i fornybar energi i 2030. Det er kun ti år til.

Nærøysund og Trøndelag har det travelt.

Kommunen må sette energibehovet på dagsorden for å unngå at den vedtatte klimakrisen ender i en energikrise i 2030

Lars Fredrik Mørch

Namdalskysten Næringsforening har en klar oppfordring i arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen i Nærøysund: Kommunen må sette energibehovet på dagsorden og utfordre både nettselskapet Tensio og sitt eget energiselskap NTE på hvordan vi kan unngå at den vedtatte klimakrisen ender i en energikrise i 2030.