Støtt oljebransjen nå, men tenk langsiktig

KRONIKK: Norge kan lede lavkarbonomstillingen i «oljå» på samme måte som Tesla har gjort det i bilbransjen.

Publisert

Olje- og gassindustrien er i krise. Igjen. Denne krisen er særlig utfordrende; en perfekt storm av miljøutfordringer, overflod av olje og et koronavirus som forårsaker en global resesjon som sannsynligvis ikke vil være kortvarig.

Svingninger i oljeprisen har vært med oss siden begynnelsen

Chris Teesdale

Svingninger i oljeprisen har vært med oss siden begynnelsen. Hver omdreining har gjort oss klokere og mer innovative gjennom å tilpasse oss verdens fremtidige energibehov. Vi er mestre i tilpasning. Men kanskje enda mer enn før må vi nå balansere leting etter energi med en ansvarlig ESG-dagsorden (environment, social and governance, eller «ansvarlige investeringer»).

For å få i gang økonomien og sørge for god levestandard verden over, trenger vi energi. Hensynet til sosiale forhold og selskapsstyring betyr at vi må sikre en sunn og voksende økonomi ved å skape nye arbeidsplasser. Miljøhensynet betyr at vi må redusere karbonutslippene våre og tilrettelegge for overgangen til et lavutslippssamfunn. Dette vil være en gradvis overgang, hvor olje- og gasselskapene forplikter seg til å spille en betydelig og ansvarlig rolle.

Norge er godt posisjonert for å lede denne transformasjonen. Vi har ressursene, bevisstheten og et regulatorisk regime hvor ansvarlig selskapsstyring, fremskritt og innovasjon har blitt oppmuntret, og dermed blomstret.

Et slikt eksempel finner man på norsk sokkel i form av et stort antall brønner som må plugges og forlates på ansvarlig vis. Dette sikrer at hydrokarbonene i ikke-produserende brønner forblir der permanent og forhindrer utilsiktede miljøutslipp.

I motsetning til årgangsvin blir ikke offshorebrønner bedre med alderen

Denne virksomheten gir ingen inntekter, og den belaster tvert om selskapenes balanser. Selv om vi derfor kan forstå tendensen til å skyve avviklingskostnader frem i tid, må vi huske at i motsetning til årgangsvin blir ikke offshorebrønner bedre med alderen. Faktisk kan avviklingskostnadene øke på grunn av forringelse og vanskeligere tilgang til brønnen.

Teknologisk innovasjon har utviklet seg gjennom vår leting etter kostnadseffektive løsninger og ESG-ansvar. Operatørene har samarbeidet med oljeservicenæringen og forskning for å ytterligere forbedre operasjonell drift, kostnadseffektivitet og teknologisk innovasjon. Oljeservicenæringen, ledet av en rekke selskaper som spesialiserer seg på skreddersydde løsninger, har svart på denne utfordringen, noe de følgende eksemplene viser.

Det tar vanligvis i overkant av en uke å fullføre en pluggeoperasjon ved hjelp av den tradisjonelle pluggemetoden med seksjonsfresing og påfølgende setting av sementplugg i foringsrøret. Metoden generer betydelig avfall som krever ansvarlig håndtering. Der det er aktuelt, blir denne metoden erstattet av en PWC - perforate, wash and cement, som i løpet av omtrent én dag kan sørge for effektiv soneisolasjon i brønnen – med betydelig reduksjon i både kostnader og karbonavtrykket. Kvalifisering av naturlige «skifersperrer» er en annen teknikk som har gitt bransjen en kostnadseffektiv pluggeløsning. Operatørene som har gått i bresjen for disse løsningene har redusert egne plugge- og avviklingskostnader betydelig.

Den hellige gralen for bransjen er å plugge brønner uten bruk av borerigg

Den hellige gralen for bransjen er å plugge brønner uten bruk av borerigg. Vi anslår at en slik løsning kan leveres trinnvis i løpet av de neste par-tre årene. Noen prototyper testes allerede, men ytterligere innsats og bransjesamarbeid må til for å realisere lavkarbonløsningen som plugging uten borerigg representerer.

I Norge har vi erfaringen og kunnskapen som skal til for å høste denne gevinsten, som vil kunne omstille oljebransjen globalt samtidig som man reduserer belastningen for skattebetalerne. La oss finansiere og støtte denne reisen nå, samtidig som vi opprettholder et sunt aktivitetsnivå både på inntektsbringende oppgaver og plugge- og opprydningsarbeid på norsk sokkel. Vi har ikke råd til å miste kompetansen som bransjen og de mange innovative norske teknologiselskapene besitter.

Bransjen vår har allerede demonstrert sin omstillingsevne.

Dersom det gis riktig type støtte for å navigere gjennom den nåværende utfordrende perioden, vil oljebransjen levere energi- og avviklingsaktiviteter som er tilpasset miljø-, samfunns- og eierstyringsforventningene som våre fremtidige generasjoner fortjener.

Chris Teesdale
Rådgiver til petroleumsnæringen og tidligere direktør for boring og brønn hos to operatørselskaper på norsk sokkel.