Foto: Natur og ungdom / Pixabay
Foto: Natur og ungdom / Pixabay

Jo, kutt i norsk olje- og gassutvinning vil hjelpe

KRONIKK: Natur og Ungdom mener enerWE-redaktøren tar helt feil om klimagassutslipp fra norsk olje- og gassutvinning.

Publisert Sist oppdatert

Anders Lie Brenna i enerWE har onsdag en kommentar på trykk i eget magasin. Kommentaren slenger rundt seg med påstander som i verste fall er bevisst viledning, i beste fall misforståelse av fakta.

Kommentaren åpner med tittelen «Norges økte utslipp viser at kutt i norsk olje- og gassutvinning ikke vil hjelpe», med påfølgende ingress «Det er en feilslutning å tro at kutt i norsk utvinning av oljeog gass vil føre til reduserte klimagassutslipp».

Vi begynner med tittelen og den første påstanden. Det er ikke mulig å finne noen begrunnelse i brødteksten. Derimot skriver Brenna at utslippene i hovedsak skyldes økte utslipp fra veitrafikken. Javel? På hvilken måte betyr det at «Norges økte utslipp viser at kutt i norsk olje- og gassutvinning ikke vil hjelpe»? Brenna forsøker seg på andre påstander vi skal se på, men alt i alt klarer han ikke å forklare hvordan Norges økte utslipp i seg selv skal vise at kutt i norsk olje og gass ikke vil hjelpe.

Det vi derimot kan forklare fra Norges økte utslipp er at mer aktivitet (som mer bilkjøring) og mer forurensende aktivitet (som oljefelt i halefasen) fører til høyere utslipp i Norge. Klarer man å tolke Norges økte utslipp til at reduksjon i virksomhetene som fører til klimagassutslipp ikke vil føre til en reduksjon i klimagassutslipp, har man en fri tilnærming til statistikk.

La oss gå videre til «Det er en feilslutning å tro at kutt i norsk utvinning av olje- og gass vil føre til reduserte klimagassutslipp». Her gjør Brenna den feilen at han blander sammen globale utslipp og Norges utslipp. La meg forsøke å forklare det enkelt: Dersom Norge kutter i sin produksjon av olje og gass, vil det være mindre olje og gass på markedet. Dette fører til at noen andre land vil øke sin produksjon, men denne økte produksjonen vil ikke være nok til å dekke over for Norges forminskede produksjon. Altså vil det være mindre olje i omløp på verdensmarkedet, og etterspørselen vil bli påvirket av det reduserte tilbudet. Dette kan man lese mer om i denne forskningsartikkelen, skrevet av flere av de samme økonomene Brenna selv siterer.

I tillegg til denne reduksjonen av globale klimagassutslipp kommer altså en reduksjon av norske utslipp, kanskje tilsvarende den norske oljeproduksjonens utslipp minus noe ny industri som vil dukke opp. La oss si rundt 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Til slutt kan det også nevnes at utslippene fra norsk oljeproduksjon har økt med 76 prosent siden 1990. Det er en helt vill økning, og større enn noen annen sektor (industri har i samme periode gått ned med 39 prosent). Dette har også skjedd samtidig med økt produksjon og foreldede felt. Så jo, tallene viser heller at det er en sammenheng mellom både Norges klimagassutslipp og de globale klimagassutslippene, og norsk oljeproduksjon. Mindre oljeproduksjon fører til lavere klimagassutslipp.

Det er altså en feilslutning å tro at det er en feilslutning å tro at kutt i norsk olje og gass vil føre til reduserte klimagassutslipp.