Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Oljebransjen må halvere klimautslippene innen 2030

Avtalen i Stortinget forutsetter at kravene til utslippskutt skjerpes.

Publisert Sist oppdatert

Den brede avtalen om oljeskatt på Stortinget innebærer strenge krav til kutt i klimautslippene fra norsk sokkel.

I avtalen ber stortingsflertallet regjeringen og bransjen om å legge fram en plan for hvordan utslippene fra olje- og gassproduksjonen kan «reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005, innenfor dagens virkemiddelbruk».

– Det er en skjerping av de klimamålene bransjen har påtatt seg, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Planen må ivareta hensyn til «kostnadseffektive utslippsreduksjoner», herunder videre elektrifisering av eksisterende felt og lav- og nullutslippsteknologi på nye felt og hensynet til kraftsystemet på fastlandet, heter det. Arbeidet må ferdigstilles i løpet av 2021.

I tillegg bes regjeringen om å jobbe fram nye lav- og nullutslippsløsninger for offshorefartøyer.

Det skal også gjennomføres en utredning om rammebetingelsene for grønne investeringer. Håpet er at dette skal fremme investeringer i blant annet hydrogen, havvind, CO2-rensing og grønn skipsfart.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik mener de nye klimakravene har stor betydning.

– Én ting er at det er viktig for klima. Men det er nesten like viktig for å få på plass et hjemmemarked for oppskalering av ny grønn teknologi, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS