- Dette er en viktig og grundig dom, og vi er godt fornøyd med resultatet

Olje- og energiministeren mener dommen er viktig fordi den slår fast at politiske spørsmål skal avgjøres av Stortinget.

Publisert

I dag kom høyesterettsdommen i i klimasøksmålet. Det ble en klar seier for staten, og miljøorganisasjonene nådde ikke frem med sitt søksmål.

Fire av dommerne tok dissens på deler av dommen, men ikke på hovedpoengene i søksmålet. Dissensen gikk på om konsesjonstildelingene i den 23. konsesjonsrunden for letelisenser i Barentshavet sørøst var gyldige. Flertallet mente det, men fire av høyesterettsdommerne mente at

Denne konklusjonen hindrer ikke staten i å åpne Barentshavet sørøst forpetroleumsvirksomhet, men krever at klimaet må være en del av vurderingen

Bergljot Webster

- Denne konklusjonen hindrer ikke staten i å åpne Barentshavet sørøst forpetroleumsvirksomhet, men krever at klimaet må være en del av vurderingen, skrev høyesterettsdommer Bergljot Webster i sin dissensbegrunnelse.

I olje- og energidepartementet er de godt fornøyde med dommen i Høyesterett.

- Vi er godt fornøyd med at statens syn har vunnet frem, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Høyesterett avsa i dag dom i saken der staten ved Olje- og energidepartementet var saksøkt for brudd på Grunnloven §112 i forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde.

- Høyesterett har i dag slått fast at vårt vedtak i 2016 om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde er gyldig. Vedtaket var i tråd med gjeldende regelverk, og det er ikke i strid verken med Grunnloven § 112 eller internasjonale forpliktelser som Norge har, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Det var det enighet om blant alle høyestrettsdommerne.

Dommen er viktig fordi den slår ring om en langvarig norsk tradisjon hvor vanskelige politiske spørsmål vurderes, debatteres og til slutt avveies av folkevalgte i stortingssalen

Tina Bru

- Dette er en viktig og grundig dom, og vi er godt fornøyd med resultatet. Vi har fått aksept for at vårt vedtak var gyldig. Jeg er ikke overrasket, gitt at det var et vedtak som ble støttet av et bredt flertall på Stortinget. Dommen er viktig fordi den slår ring om en langvarig norsk tradisjon hvor vanskelige politiske spørsmål vurderes, debatteres og til slutt avveies av folkevalgte i stortingssalen, sier Bru.

Her kan du laste ned og lese dommen i sin helhet.