Finansminister Jan Tore Sanner på regjeringens presentasjon av skjerpede klimamål.
Finansminister Jan Tore Sanner på regjeringens presentasjon av skjerpede klimamål.

- Folk flest er opptatt av at Norge skal være et lavutslippssamfunn, men ikke et lavinntektssamfunn

Finansminister Jan Tore Sanner mener at utslippskutt er en god investering, men at politikken ikke må løpe for langt foran folk flest.

Publisert

Fredag sendte regjeringen inn Norges skjerpede mål om klimakutt, og enerWE benyttet anledningen til å spørre Jan Tore Sanner om hvordan han som finansminister skal klare å balansere Norges nye skjerpede klimamål med behovet for inntekter.

Alternativet til å handle er enda mer dramatisk

Jan Tore Sanner

- Alternativet til å handle er enda mer dramatisk. Hvis Norge og det internasjonale samfunnet ikke iverksetter nødvendige tiltak så får det dramatiske konsekvenser, sier Sanner til enerWE.

Han mener derfor at det er opplagt at Norge må gjøre mer for å kutte våre utslipp, men at vi samtidig må erkjenne at det ikke kan gjøres på en måte som gjør at næringslivet ikke klarer å henge med.

Utslippskutt er en god investering

Jan Tore Sanner

- Utslippskutt er en god investering. Så må det gjøres på en måte som innebærer at vi hensyntar norske bedrifter og norske arbeidsplasser, sier Sanner.

Han legger til at det er viktig at Norge ikke går alene, og at de nye skjerpede målene gjøres sammen med EU. De er imidlertid forsinket med sine oppdaterte mål.

Uansett er finansministeren klar på at Norge må greie å både kutte utslipp og samtidig sikre fremtidige inntekter.

- Jeg er sikker på at folk flest er opptatt av at Norge skal være et lavutslippssamfunn, men at vi ikke skal være et lavinntektssamfunn, sier Sanner.

Han mener at selv om denne balansegangen kan være vanskelig, så er det ingen motsetning i det å ha ambisjoner om å klare begge deler. For hvis man ensidig går inn for klimakutt uten å ta hensyn til inntekter, bedrifter og arbeidsplasser, så vil det fort kunne skape problemer også for klimakuttene.

En politikk som løper for langt foran folk vil fort føre til motreaksjoner som gjør at du får tilbakeslag

Jan Tore Sanner

- En politikk som løper for langt foran folk vil fort føre til motreaksjoner som gjør at du får tilbakeslag, sier Sanner.

Finansministeren er derfor klar på at den norske olje- og gassvirksomheten vil spille en viktig rolle også i tiden fremover.

- Vi må fortsatt ha inntekter fra olje- og gassektoren. Hvis Norge reduserer sin produksjon vil et bare føre til at andre land øker sin eksport av grønn energi, sier Sanner.

Han er derfor glad for at den norske oljenæringen har lagt frem ambisiøse mål innen klimautslipp.

I dag henter Norge store inntekter fra eksport av fossil energi i form av olje og gass. Det grønne skiftet krever en overgang fra fossil til fornybar energi. Hvis Norge skal forbli en energinasjon også etter det grønne skiftet må vi også lykkes med eksport av fornybar energi. Det møter imidlertid mye motstand, og det anerkjenner finansministeren.

Jeg håper jo at flere vil se at Norge også kan spille en svært viktig rolle innen fornybar energi

Jan Tore Sanner

- Jeg håper jo at flere vil se at Norge også kan spille en svært viktig rolle innen fornybar energi, sier Sanner.

På spørsmål fra enerWE om det er havvind som er nøkkelen for å lykkes med dette er han opptatt av at det ikke er politikerne som skal bestemme dette, men at de skal nøye seg med å legge tilrette.

- Jeg tror at vi som politikere skal være forsiktig med peke på hva som er nøkkelen, men havvind er et av svarene, sier Sanner.