Prisen for klimautslipp stuper

Klimakvotene har gått på samme smell som oljeprisen.

Publisert

Det er ikke bare oljeprisen som går på en smell i denne koronatiden. På mandag skrev enerWE at det var et prisfall på klimakvoter, og nå på slutten av uken har fallet blitt bratt.

På onsdag endte prisen for én klimakvote på 15,01 euro. Den tok seg litt opp på torsdag, og endte da på 15,29 euro per tonn med CO2-utslipp. Det er uansett et kraftig fall fra mandag da prisen lå på 19,47 euro, og et kraftig fall fra prisen på starten av året da den lå på 24,28 euro.

Prisen på klimakvoter har stupt denne uken.
Prisen på klimakvoter har stupt denne uken.

Da finanskrisen slo til for fullt i 2008/2009 stupte også prisen på klimakvoter, og da lå prisen på et svært lavt nivå i mange år etterpå. Det var faktisk først i 2018 at den tok seg opp igjen.

Det kraftige prisfallet denne uken gjør at klimakvotene nå ligger omtrent på prisnivået fra 2009 til 2012.
Det kraftige prisfallet denne uken gjør at klimakvotene nå ligger omtrent på prisnivået fra 2009 til 2012.

Med tanke på at koronaviruset og virustiltakene har satt hele verden på hold, og aktiviteten har bremset kraftig opp, er det ikke så rart at prisen på klimakvoter har falt kraftig. Samtidig forventes det ikke at fallet skal bli like dypt som etter finanskrisen.

Det er fordi EU har innført en markedsstabiliseringsmekanisme for å hindre at prisen faller for mye, eller at den skal stige for fort til et for høyt nivå. Det gjenstår derfor å se om fallet vil tilta ytterligere, og hvorvidt det blir en varig lav kvotepris eller ikke.

En lavere pris på klimakvoter vil kunne slå gunstig ut for en rekke produsenter av varer og tjenester.

Det inkluderer også strømprisen i Norge - selv om vi i utgangspunktet bruker tilnærmet 100 prosent fornybare energikilder i vår strømproduksjon. Det skyldes at den europeiske strømprisen i stor grad settes av prisen på kull, og til en viss del gass, pluss prisen på en klimakvote.

Samtidig er klimakvoter bare en del av kostnaden for den norske olje- og gassvirksomheten. De betaler også en egen CO2-avgift i tillegg til klimakvotene.

Powered by Labrador CMS