IMF: Karbonprising avgjørende for å dempe klimaendringer

– Vår analyse går ut på at å stimulere til grønne investeringer, kombinert med jevn økning i karbonprisene, vil lede til de nødvendige utslippskuttene.

Publisert

Karbonprising må til for å få ned utslippene og redusere den globale oppvarmingen, mener IMF. Gjør vi ingenting, kan konsekvensene bli katastrofale, tror de.

Både den dystre spådommen og forslagene for å unngå at den går i oppfyllelse, kommer fram i et eget kapittel i Det internasjonale pengefondets (IMF) rapport «World Economic Outlook».

– Uten ytterligere tiltak for å redusere utslippene av klimagasser, er planeten på vei mot temperaturer den ikke har sett på millioner av år, heter i det første setning av kapittelet, som ble offentliggjort onsdag. IMF advarer mot katastrofale menneskelige og økonomiske kostnader, men tilbyr også håp.

– Vår analyse går ut på at å stimulere til grønne investeringer, kombinert med jevn økning i karbonprisene, vil lede til de nødvendige utslippskuttene, fortsetter åpningsavsnittet. Organisasjonen mener verdensøkonomien på mellomlang sikt kan fremstå som styrket og mer bærekraftig.

Karbon må koste

IMF skriver at karbonprising er avgjørende får dempe klimaendringene. Det forklares med at økte priser både vil oppfordre til bedre energieffektivitet og til å flytte ressurser fra aktiviteter med høye utslipp til aktiviteter med lavere utslipp.

– Overgangskostnadene med karbonpriser, som er i tråd med netto nullutslipp innen midten av århundret, fremstår som overkommelig. De kan også reduseres i takt med utviklingen av ny teknologi som resultat av karbonprising, grønn forskning og utviklingssubsidier, heter det videre.

I tillegg påpeker IMF at målrettet økonomisk hjelp fra myndighetene kan hjelpe dem som er mest utsatt når utslippene skal kuttes.

Dobbelt effekt

Fondet oppfordrer til grønne investeringer som ren transport, smarte strømnett og innfasing av fornybar kraft, samt oppgradering av bygninger for å gjøre dem mer energieffektive. I likhet med karbonprising vil slike investeringer ha en dobbel effekt, ifølge IMF.

Den første er at det vil løfte bruttonasjonalprodukt og gi flere arbeidsplasser i den første fasen av gjenreisningen etter covid-19-pandemien. For det andre vil grønn infrastruktur øke produktiviteten i lavutslippssektorer, noe som igjen vil gjøre det mer attraktivt å investere i disse sektorene. Da blir det også lettere å tilpasse seg økte karbonpriser, skriver fondet.

Dersom vi ikke gjør noe, er fremtidsutsiktene i rapporten svært så dystre. Beregninger i rapporten viser at med dagens utslipp, vil det innen 15 år være bare 50 prosent sjanse for å unngå en temperaturøkning på mer enn 1,5 grader.

Dersom vi stevner fram som i dag, kan den globale oppvarmingen bli på mellom 3 og drøyt 6 grader innen århundret er omme.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS