Framskrivning: Norge når ikke klimamålet uten kvotekjøp

Norge ligger ikke an til å nå klimamålet for 2030 med nasjonale kutt alene.

Publisert Sist oppdatert

Framskrivninger i budsjettforslaget for 2021 viser at Norge ikke ligger an til å nå klimamålet for 2030 uten hjelp fra kvotekjøp eller annen fleksibilitet.

Norge har satt seg som mål å kutte utslippene av klimagasser med 50–55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Men nye framskrivninger i forslaget til statsbudsjett for 2021, som NTB har fått tilgang til, viser at utslippene med dagens politikk kun ligger an til å gå ned med 20,8 prosent. I absolutte tall er det snakk om en reduksjon fra 51,5 millioner tonn klimagasser i 1990 til 40,8 millioner tonn i 2030.

Norge vil dermed bli avhengig av såkalte fleksible mekanismer for å gjøre opp for seg.

Det kan for eksempel være kjøp av klimakvoter fra utlandet eller fratrekk i utslippsregnskapet for CO2 som bindes i skog og landarealer.

Fram mot 2050 ventes det at utslippene vil være om lag halvparten så store som i dag.

Norges mål er å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I regjeringsplattformen fra Granavolden er det lagt opp til at det skal bety et utslippskutt på 90–95 prosent.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS