Elvestuen vil holde av klimakvoter

Vil overføre tre millioner utslippskvoter til en reserve i tilfelle Norge ikke når klimamålene.

Publisert Sist oppdatert

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil overføre tre millioner utslippskvoter til en reserve i tilfelle Norge ikke når klimamålene.

Det kommer fram i nysalderingen av statsbudsjettet for 2019.

Klimakvotene vil bli hentet fra den norske potten som ellers ville ha blitt auksjonert ut til bedrifter i EUs kvotesystem ETS.

Nå skal de i stedet overføres til en egen lukket konto. Der skal Norge holde dem i reserve for å kunne bruke dem til å gjøre opp for utslipp av klimagasser i såkalt ikke-kvotepliktig sektor.

Klima- og miljødepartementet begrunner grepet med usikkerhet om hvor store de norske klimautslippene faktisk vil bli. Norge ligger ikke an til å nå klimamålet for 2030 med den klimapolitikken som føres i dag, og departementets egne beregninger viser at Norge risikerer å slippe ut 12 millioner tonn CO2 for mye samlet sett over de kommende ti årene.

Hvis Norge skjerper klimainnsatsen og faktisk når utslippsmålet, kan kvotereserven derimot slettes.

- Regjeringens beslutning vil altså ikke føre til at de samlede utslippene øker, men kan tvert imot føre til overoppfyllelse av klimamålet, forklarer Elvestuen i en pressemelding.

Med dagens kvotepris vil overføringen bety at Norge går glipp av auksjonsinntekter på 160 millioner kroner i året.

(©NTB)